Meny
Bli medlem

Listhaug åpner for salg av Norge

Sist endret: 27.09.2020
Landbruksdepartementet har nå sendt på høring forslag om å oppheve konsesjonsloven for fast eiendom. Det betyr at man gjør omsetning av landbrukseiendom til et fritt omsettelig objekt på det åpne markedet. Boplikten fjernes også. Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Sp og leder i Næringskomiteen tok spørsmålet om opphevelse av konsesjonsloven opp i den muntlige spørretimen i dag.

-          I over 100 år har vi hatt konsesjonslover for å sikre nasjonalt og lokalt eierskap til naturressursene. Dette har vært en av bærebjelkene for å sikre et mangfoldig, nasjonalt og personlig eierskap til norske landområder. Når Listhaug nå vraker konsesjonsloven så åpner det for at storkapitalen kan gå tungt inn på eiersiden. Vi har heller ingen beskyttelse mot storstilte utenlandske oppkjøp av norsk land. I realiteten åpner Regjeringen for et utsalg av Norge.
 
-          Senterpartiet tror ikke Listhaug vil få flertall på Stortinget forslaget sitt. Det er oppsiktsvekkende at Listhaug kommer med en fullstendig opphevelse av konsesjonsloven, når hun sliter tungt med å få gjennom opphevelse av priskontrollen i konsesjonsloven i Stortinget. Listhaug er mest opptatt av de som skal ut av næringen. Senterpartiet mener konsesjonsloven er et redskap for de som skal inn.
 
Senterpartiet viser til at dersom regjeringen vil ha økt omsetning av landbrukseiendommer så kan de senke gevinstbeskatningen ved omsetning av landbrukseiendommer til 27% slik de har lovet i regjeringsplattformen. Når regjeringen varsler en skattelette, men ikke evner å gjennomføre den så vil vi risikere at omsetningen av jordbrukseiendommer stopper opp i påvente av skatteendringen.