Meny
Bli medlem

Listhaug kommer Arnstad i møte om skogsbilveier - fortsatt usikkerhet om når

Sist endret: 27.09.2020
På spørsmål fra Marit Arnstad i Stortingets spørretime 19. mars, svarte Sylvi Listhaug at det vil komme forslag på høring som vil føre til at flere skogsbilveier kan få tilskudd.

 

 

 

I dag hindrer forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket muligheten til å gi  tilskudd til bygging av permanente veier i områder som ligger i mer enn 5 km fra tekniske inngrep. Det betyr at 65 % av den hogstmodne skogen i Nord-Trøndelag ikke ville fått tilskudd. Det er denne forskriften Listhaug nå bekrefter at hun vil endre.

- Jeg er glad for at vi med dette kan få bygget flere skogsbilveier, og tilrettelegger for mer avvirking. Skognæringa er Nord-Trøndelags tredje største, og et levende skogbruk er helt avgjørende i klimasammenheng.

Imidlertid kunne ikke Listhaug svare på spørsmål om når saken vil bli sendt på høring, og ville heller ikke konkretisere hvilke endringer det er snakk om.

- I Senterpartiet forutsetter vi at regjeringa står fast på formuleringene i sin egen regjeringsplattform, hvor det står at «inngrepsfrie naturområder (INON) skal avvikles som verktøy i arealpolitikken.»  Da må en stor del av §5 i forskriften fjernes, og det bør helst skje før sommeren sier Arnstad.

Les hele spørsmålet fra Arnstad her:

Statsråden sier til Nationen 1. november 2013 at 'alle godkjente skogsbilveier skal være søkegode for tilskudd'. Ifølge regjeringsplattformen skal Inngrepsfrie naturområder (INON) avvikles som verktøy i arealpolitikken. INON og praktiseringen av det vil være utfordrende for videre bygging av skogsbilveier. Vil statsråden endre forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket slik at alle søknader om tilskudd til skogsbilveier blir vurdert ved tildelingen av midler?