Meny
Bli medlem

Listhaug nekter å gripe inn i kornsilosaken i Stavanger

Sist endret: 27.09.2020
På spørsmål fra Senterpartiets Geir Pollestad, bekreftet landbruksminister Sylvi Listhaug i dagens spørretime at hun nekter å gripe inn i kornsilosaken i Stavanger.

 

- Landbruksminister Listhaug tar ikke matberedskap og eget partiprogram på alvor. Regjeringens unnfallenhet og utredningsiver i denne saken kan komme til å koste staten en milliard kroner. Dette er skuffende og virker ganske lite gjennomtenkt, sier Geir Pollestad.

 

Stavanger Havnesilo er landets eneste beredskapslager for korn. Anlegget kan ta 195 000 tonn, eller hele det norske importbehovet for matkorn for et år. Eier Cermaq ASA ønsker nå å selge anlegget. Senterpartiet mener staten som majoritetseier må ta initiativ til å utsette salget til den varslede utredningen er ferdigstilt. Da vil det sannsynligvis vise seg at det vil være svært fornuftig at staten sikrer seg anlegget i Stavanger.

 

Men statsråden har altså tenkt å la muligheten til å sikre seg siloanlegget i Stavanger, gå. Dette til tross for at Fremskrittspartiet har i sitt program at de vil etablere et beredskapslager for matkorn.

 

Staten eier 59% av aksjene i Cermaq ASA. Forventet inntekt fra salget av siloanlegget i Stavanger er anslått til 100-150 millioner. Staten som hovedeier må dele inntekten fra salget med andre eiere samt skatte av gevinsten. Et nytt anlegg koster anslagsvis 6-800 millioner kroner. Havn og infrastruktur kommer på toppen, og prisen blir fort over en milliard kroner for et nytt anlegg. Senterpartiet synes det er bemerkelsesverdig at statsråden mener det er fornuftig bruk av skattebetalernes penger å bygge nytt, framfor å utnytte det eksisterende anlegget i Stavanger.

 

Senterpartiet vil gjeninnføre beredskapslager av korn. Den rødgrønne regjeringa foreslo 5 millioner kroner til etablering av et slik beredskapslager, noe FrP og Høgre kuttet i sitt budsjett. Istedenfor varslet de mer utredning og byråkrati – dette til tross for at Statens Landbruksforvaltning gjennomførte en slik utredning så sent som i 2013. Konklusjonen av denne utredningen var entydig – Norge bør opprette slike beredskapslagre.

 

Det er også meget oppsiktsvekkende at statsråden uttaler at det ikke er noe som tyder på at verden ikke skal klare å produsere mer korn til en voksende befolkning i fremtiden. Hun begrunner det med god kornavling i 2013. Her avslører Listhaug at hun og FrP ikke tar den internasjonale situasjonen på alvor, sier Pollestad.