Meny
Bli medlem

Listhaug som høgdehoppar

Sist endret: 27.09.2020
Liv Signe Navarsete stilte spørsmål til Sylvi Listhaug i Stortingets spørjetime om statsrådens og regjeringas kamp mot konsesjonslova for norske skogs- og jordbrukseigedommar.

Her er Liv Signe Navarsetes spørsmål:

President.

Statsråden og regjeringa sin kamp mot konsesjonslova har så langt vore prega verken av politisk eleganse, handlekraft eller gjennomføringskraft. 

Regjeringa sendte før sommaren i fjor ei sak til Stortinget om å oppheva priskontrollen som er ein del av konsesjonslova. Den er fortsatt ikkje handsama i Stortinget og det er usikkert om og eventuelt når det vil skje. 

I ein slik situasjon velger statsråden å sende på høyring eit forslag om å oppheva heile konsesjonslova. 

Det minner litt om høgdehopparen som riv på 1,50 og som deretter legg lista på 2 meter for sikkerheits skuld. 

Kva er statsrådens plan og har statsråden eit mål om å få fleirtal i Stortinget for sin politikk eller er det viktigare å bruka lovgivningsprosessen til partipolitiske symbolmarkeringer for denne statsråden?