Meny
Bli medlem

Listhaug tvinges om antibiotikaresistens

Sist endret: 27.09.2020
Stortingets næringskomite har avgitt sin innstilling på representantforslag fra Senterpartiet om en handlingsplan mot antibiotikaresistens i mat og dyr. Landbruksministeren har uttrykt seg svært negativt til at hun skal lage en slik handlingsplan. Nå sier Stortinget at en slik plan skal lages.


- Det er svært positivt at Senterpartiet har fått med seg en samlet Næringskomite på at man ønsker seg en handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier i mat og dyr. Det er uforståelig at Listhaug har motsatt seg en plan som skal være et redskap for at myndigheter og næring kan jobbe sammen, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad.

Videre har komiteen understreket behovet for økt innsats når det gjelder forskning på antibiotikaresistens, jobbe for å fjerne bruken av Narasin i kraftfor og at Norge må løfte antibiotikaresistens på den internasjonale arena.

Her finner du næringskomiteens innstilling i saken: