Meny
Bli medlem

Liv til åra, ikke bare år til livet

Sist endret: 27.09.2020 #Rogaland
Den 24.juni var partileder i Senterpartiet Liv Signe Navarsete på besøk i Rogaland. Det var en spennende runde med et spesielt fokus på Senterpartiet sin satsing på en fornyet og bedre eldrepolitikk, men det ble også tid til besøk i Rennesøy kommune og utdeling av bolystmidler til to prosjekter i Rogaland.

Senterpartiet har som ein av sine store satsinger eldrepolitikk, der målet til Senterpartiet er å bidra til at den eldste generasjonen har bedre helse i flere år, kan delta mer i samfunnslivet, og stå lenger i arbeid dersom den enkelte ønsker det. Det har stor helsemessig betydning at folk lever meningsfulle og gode liv i et samfunn der det er behov for alle. Vi vil satse mer på forebygging, rehabilitering og sosial deltakelse enn i dag. Når flere eldre holder seg friske lenger og får mulighet til å være aktive og sosiale borgere, gir det bedre hverdager for den enkelte, her og nå. 

Det var det svært naturlig at når vår partileder var på besøk i Rogaland at vi besøkte flere prosjekter som akkurat har dette som fokus. Delegasjonen bestående av Liv Signe og Rogaland sine 3 toppkandidater Geir Pollestad, Sofie M Selvikvåg og Leif Chr Andersen besøkte først Stavanger Kommune sitt prosjekt Leve Hele Livet der det var orienterting om dette fantastiske prosjektet. Det var et spesielt fokus på dette med hverdagsrehabilitering og Senterpartiet mener uten tvil at dette er et svært godt eksempel på hvordan vi bør drive med rehabilitering.  Det var også en bruker av tilbudet tilstede og hun sa det veldig enkelt " Dette må alle få tilbud om". Liv Signe, Geir og resten av delegasjonen var svært imponert over prosjektet. 

Les mer om prosjektet her: http://www.stavanger.kommune.no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Leve-HELE-LIVET/

Turen gikk også til Sirkelen i Klepp. Der fikk delegasjonen orientering om det interkommunale samarbeidet som er mellom kommunen Gjesdal, Time, Klepp og Sandnes. Dette er et svært spennende prosjekt som tok for seg det meste av det samhandlingreformen handler om som forebygging, kompetanse, oppsøkende tjenester, akutthjelp m.m. Det viktigste med samhandlingsreformen er at tilbudet skal bli bedre for innbyggerene det var det ingen tvil om at dette prosjektet har i fokus. 

Les meir om Senterpartiet sin eldre politikk her: http://www.senterpartiet.no/livskraftig-alderdom/category13916.html

I løpet av dagen ble det også tid til besøk i Rennesøy kommune med blant annet besøk i en barnehage, det ble også tid for Ordfører Dagny S.Hausken(SP) å få et møte med partilederen der de diskuterte både gledene men også utfordringene ved å vere en kommune i stor vekst.  Les sak i bygdebladet her: http://bygdebladet.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=6499

Liv Signe hadde også med seg gode nyheter til Rogaland, to prosjekt i Rogaland får bolystmidler. Det var prosjekt i Dalane og i Sauda.  Les om begge prosjektene her: 

Dalane:

http://dalane-tidende.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=12862

http://www.sokndal.kommune.no/internett/nyheter/jossingfjord-vitenmuseum#.UciDQPlM9u4

Sauda:

http://www.adressesauda.no/index.php