Meny

Lokale bønder er morgendagens helter!

Sist endret: 16 03 2017

Regjeringen må bruke mer på matsikkerhet og forbrukerne må finne seg i å betale mer for denne tjenesten.

 

I en verden med stor befolkningsvekst og globale klimautfordringer er økning av matproduksjon en utfordring. Mat dekker et basisbehov, tilgang pa? nok sunn og trygg mat er en menneskerett. A? sikre innbyggerne trygg og sunn mat er en av nasjonalstatens viktigste oppgaver. Høy selvforsyningsgrad er et strategisk viktig ma?l. Ved a? løse va?rt eget matforsyningsproblem, bidrar vi til a? dempe en global utfordring.

Regjeringen må i årets jordbruksoppgjør ta innover seg dette og sikre befolkningen mat gjennom å styrke bondens inntekter og dermed sunn og kortreist mat til forbrukeren.

På lik linje som flere andre næringer her i landet, må landbruket få statlige overføringer som gjør nasjonal produksjon mulig, samtidig må man få en prisøkning på matvarer som vil gi bonden en inntekt å leve av og forbrukerne gode norske produkter i butikken. Aldri har man brukt så lite av inntekten på mat (12%) og aldri før har matproduksjon hatt et så stort internasjonalt fokus som nå.

Uten bønder -matlaus trønder!

Fylkesstyret i Sør Trøndelag Senterparti