Meny
Bli medlem

Lover fergefritt vestland om 20 år

Sist endret: 27.09.2020
? Vestlandet er den mest eksportrettede regionen i Norge. Regjeringen vil ha en ferdig opprustet og fergefri E 39 innen 20 år. Vi starter her i Rogaland, forteller en tydelig stolt Navarsete til NRK.

Regjeringens løfter gjelder totalt åtte fjordkrysninger, de håndfaste pengene i første rekke til ett. Totalprosjektet er estimert til å koste 150 milliarder kroner.Senest i 2015 starter arbeidet med å bore seg under Boknafjorden. Fire felt. To tunnelløp. 25 kilometer. 390 meter under havoverflaten. Verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel.Dette er første av totalt åtte fjordkrysninger mellom Stavanger og Trondheim. De syv andre prosjektene får kun mindre planleggingsbevilgninger, skriver NRK.

Om og hvordan disse skal bygges ut vil først bli klart når neste transportplan legges frem om fire år. Det kan som kjent være med en helt annen regjering og stortingssammensetning som da får ansvaret for å følge opp løftene som nå gis.

– Dette vil binde sammen Bergen, Haugesund og Stavanger til én vekstkraftig region. Dette skal også i fremtiden være gullkysten, sier Navarsete til NRK.

I de interne regjeringsforhandlingene har det vært viktig for Senterpartiet å sikre penger til veistrekningene på land, ikke bare de store prosjektene over og under vann. – Jeg har snakket mye om gul midtstripe i midt liv, sier Navarsete til NRK.

 

Fakta om fergefritt vestland:

  • Boknafjorden (Rogfast 10 mrd. kroner)
  • Bjørnafjorden (Hordfast 21 mrd. kroner)
  • Sognefjorden (eneste delprosjekt som ikke er utredet. Byggeperioden kan ligge så langt fremme som 2030-2035. Pris: 14 mrd. kroner)
  • Nordfjorden+Storfjorden (16 mrd. kroner)
  • Møreaksen (13 mrd. kroner)
  • Halsafjorden (11 mrd. kroner)
  • I tillegg er Ryfast-sambandet allerede under bygging (prislapp 5,5 mrd 2012-kroner).

    Kilde: Statens Vegvesen