Meny
Bli medlem

Lovfester dagaktivitetsplass for personer med demens

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet med representantene Kjersti Toppe, Heidi Greni og Anne Tingelstad Wøien vil i Stortinget i dag få støtte til sitt forslag om lovfesting av dagaktivitetsplasser for personer med demens. Demens er en folkesykdom der over 70 000 mennesker i dag er rammet.

-    Det å få lovfestet at kommunene skal tilby dette til alle hjemmeboende personer med demens er utrolig viktig og vil bety en betydelig bedring av tilbudet som personer med demens har i dag, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet.
 
Det er i dag 23 000 hjemmeboende personer med demens som har et behov for dagaktivitetstilbud, men som ikke får det. Utbyggingen har gått for sent selv om Stortinget har bevilget penger, sier Toppe.
 
-    Det betyr at finansieringen må forbedres betraktelig. De 23 000 dette handler om er køen som ingen snakker høyt om. Det haster å få gjort noe med å styrke demensomsorgen. Dagaktivitetstilbudet er viktig både for den med demens og for de pårørende, sier Toppe.
 
Senterpartiet fremmer primært forslag om en lovfesting allerede i år, men er glad for at det blir flertall for lovfesting, selv om den ikke trer i kraft før i 2020.
Det blir også et flertall for at fylkeslegen må informere mer om ordningen til kommunene.
 
Senterpartiet foreslår å gi de 23 000 som venter på plass i dag et dagaktivitetstilbud innen to år. Dette vil kreve et stort løft i etablering av dagaktivitetstilbud, men vil være nødvendig. Dette løftet vil ikke flertallet i Stortinget være med på.
 
-    Det er selvsagt skuffende at vi ikke får sette i gang de viktige tiltakene så raskt som Senterpartiet ønsker, men dette er en god start. Nå må regjeringen sørge for finansiering og fortgang i prosessen, avslutter Toppe.