Meny

Lundteigen besøker Ringerike

Per Olaf Lundteigen besøker Ringerike 24. mai hvor han ser på vei, besøker bedrifter og Asylmottaket på Hvalsmoen. Han starter på Sokna med lunsj på Stjernefisken på Helgelandsmoen og avslutter med å besøke Mo gård.

 

Kl. fra - til   Hvor Kommentar/relevante tema
08.00 - 09.30   Befaring ny rv 7 Sokna - Ørgenvika Fremmøte  Sokna. (Det er ennå ikke mulig å kjøre hele traseen da Ørgenvika-tunnelen asfalteres i disse dager.)
09.30 - 10.45    Gunn Randi og Elling Tuft Gårdsbruk med tilleggsnæringer som privat barnehage, transportfirma, bioenergi (Ringerike bioenergi AS som bla. leverer varme til Helgelandsmoen.)  http://www.ringerikebioenergi.no/
11.15 - 12.30   Asylmottak på Hvalsmoen  Daglig leder/kontaktperson; Ketil Øyen 45507246
13.00 - 14.15   Stjernefisken, foredl.  innlandsfisk Helle Hetland 99 29 11 29, foredling og servering av innlandsfisk. Lunsj her
14.15 - 15.15   Helgelandsmoen - bioenergi Ringerike bioenergi AS v/Elling Tuft/Helgelandsmoen næringspark.
15.30 - 17.00   Moe gård v/Beate Gårdsbruk med gårdsturisme, kjøttfe, 200-års jubileum Jørgen Moe, E16 mv.  http://www.mo-gaard.no/

http:///www.sokna.barnehage.no/