Meny

Lyshovden skole - bruk av FYSAK og Sentralbadet

Ove Sverre Bjørdal stilte i bystyremøte 23. september spørsmål om forholdene for gymnastikkundervisningen når gymsalen stenges i høst og vinter.

 Ekstrakostnader ved oppussing av gymsalar m.v.

Den svært etterlengta oppussinga av gymsalen på Lyshovden skole har starta opp. Ein paviljong skal også pussast opp, slik at det er plassert brakker på idrettsplassen. Planen er at elevane skal ha utegym heile vinteren med skogsturar og liknande. Dette kan også bli gode gymtimar, men for å få ein variasjon har det kome fram ynskje om å bruke Fysak Allaktivitetshus og Sentralbadet.

Etter det foreldra har fått opplyst må skulen ta denne ekstrakostnaden innanfor skulens ordinære budsjett.

Spørsmål:

Stemmer dette?

Er det andre skular som er i same situasjon?

Er det mogleg å setje av ein ekstra pott for å dekkje ekstrakostnader som skulane får i samband med slik oppussing?