Meny
Bli medlem

- Må trygge framtida for landbruket

Sist endret: 16.03.2017 #Hedmark
Fylkesleder Aasa Gjestvang skrøt av hedmarking og landbruksminister, Trygve Slagsvold Vedum, fra talerstolen på landsmøtet i Loen i dag. Men hun var samtidig klar i sine krav til vårens landbruksoppgjør.

Her kan du lese hele innlegget som Aasa Gjestvang holdt i dagens generaldebatt under Senterpartiets landsmøtet i Loen. 

Kjære landsmøte!

Vi kom til Loen i går fra et Hedmark som lå badet i sol! Rundt meg på åkeren, hjemme på flatbygda, har snøen begynt å tape kampen mot solstrålene. Og det er mulig å se de første tegnene til at det snart skal spire og gro.

Selv om det denne våren også vil spire og gro, så vet vi at vi ikke kan ta noe for gitt.
- Det trengs såmenn, eller en bonde, som legger til rette! I Stange vet vi at en av de viktigste såmennene vi hadde før tida, bor i bygda, nemlig vår egen statsråd; Trygve Slagsvold Vedum.

Vi i Hedmark Senterparti er stolte av Trygve, som på kort tid har greid å løfte mat- og jordbrukspolitikken inn i det offentlige ordskiftet. Flere og flere forstår at landbruk handler om de helt grunnleggende spørsmål. Hva er det er vi putter i munnen? Trygg mat er viktig. Og da er også landbrukspolitikk viktig. Avisa Nationen sa det så fint den 3. april: ”Mat handler om de nære ting.”

Ett  av de viktigste grepene Trygve allerede har gjort, er innføring av prosenttoll. Det er faktisk slik, at det kan være verdt  å bli kastet ut av en restaurant i Oslo, etter å ha tatt en riktig beslutning! Et annet grep Trygve har tatt, er å igangsette et omfattende reiseprogram for å møte norsk landbruksnæring. Det er en næring som har blitt sulteforet i mange år, og som nå har møtt en landbruksminister, som er minst like offensiv som de selv er.

Landbruk er viktig for Hedmark!

Landbruket og landbruksbasert industri i Hedmark, gir grunnlag for 14.000 arbeidsplasser og en årlig verdiskapning på 5 milliarder kroner. Landbruket og foredlingsindustrien er svært viktig for hele Hedmark fylke! Faktisk er det slik at Hedmark har størst verdiskapning fra foredlingsindustrien av alle fylker, ætter Oslo.

Men, vi må ikke havne i en situasjon, der vi skal produsere mat på dugnad!

Når det kommer til april, så er Norges bønder i aksjon ute. Men, akkurat i år, kommer noen viktige såmenn til å sitte langt unna traktorsetet. Og setet deres er rundt et bord i Akersgata. Da nytter det ikke å komme med prat om at alternativet de andre partiene tilbyr er så mye dårligere enn vårt. I år må Senterpartiet vise de kraftfulle landbruksmusklene vi faktisk har!

Landbruket, som verdens viktigste yrke, trenger nå å få bekreftet framtida. Ei framtid for landbruket, som ikke er basert på dugnad, men som er basert på ei lønn som er til å leve av. Og som er attraktiv nok til at nye generasjoner vil bli gode bønder. Dette handler om” å vi skar putte i munnen.” Enkelt sagt: Produksjon av skinke, egg, mjølk og fløte. Gulrøtter og poteter. Og denne produksjonen er ikke selvsagt.

Kravet er derfor klart! I vårens jordbruksoppgjør, må det legges et grunnlag som gjør at de som faktisk sitter på traktorsetet sitt, blir sikre på ei solid framtid for landbruket.