Meny
Bli medlem

Målet er nok mat til alle

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Senterpartiet vil sikre alle lands rett og plikt til å produsere mat til sin egen befolkning, skriver Lisbeth Glittum, leder og 4. kandidat i Bamble Sp og 2. nestleder i Telemark Sp.

 

I følge FNs matvareorganisasjon er det ca 1 milliard av oss som ikke har nok mat.  Likevel lar vi 30 fotballbaner med fruktbar jord forsvinne hvert minutt i verden.  Når vi vet at det kan ta opp til 1000 år å danne èn centimeter jord, er det noe som skurrer sterkt.

I 2050 beregnes jordas befolkning å være over 9 milliarder mennesker, mot dagens 7.  Det tilsier at konkurransen om vann og dyrkbar mark vil øke. 

Senterpartiet vil sikre alle lands rett og plikt til å produsere mat til sin egen befolkning.

Sunn matjord lokalt gir et sunt liv globalt.  I Norge har vi ca 3 % brukbar jord å dyrke mat på.  Det er lite i forhold til andre land.  Vi mener det er viktig å ta vare på den jorda vi har, sånn at den kan fortsatt gi oss god, trygg og nok mat, også i framtida.

Vi håper du som oss ser viktigheten av å verne og vedlikeholde de få jordressursene vi har.  Da er du med på å fordele godene og dermed delaktig i at flere, samt de som kommer etter oss, har nok mat.

 

Lisbeth Glittum

Leder i Bamble Senterparti                                                                                                                                              2. nestleder Telemark Sp