Meny
Bli medlem

MANGE INNSPEL I SP-NOMINASJON 1. RUNDE

Sist endret: 27.09.2020 #Sogn og Fjordane
Meir enn 100 navn er spela inn til Sp-nominasjonen. Leiar i nominasjonsnemnde Erling Sande er nøgd.

 

  • Dette viser eit stort engasjement knytt til kven som skal vere fylket sine folkevalde – samtidig viser det at det er mange gode kandidatar å ta av.  Dette er bra for Senterpartiet og den vidare nominasjonsprosessen, seier Sande

 

  • Blant dei mange namn som er komne inn finn vi også personar som ikkje er medlemmer av partiet.  Vi gjekk denne gongen ut og ba om innspel frå alle innbyggarane i fylket og det har også ført til innspel som no blir med vidare i nominasjonsarbeidet.

     

  • Nominasjonsnemnda har spurt dei noverande representantane om dei vil stå på lista eller ikkje.  Mange har lyst å vere med vidare og det er bra, seier Sande. 

 

Det er lokallaga i Senterpartiet som no tek nominasjonen vidare, gjennom at dei skal spele inn framlegg til korleis lista skal sjå ut innan 20. september i år.

  • No vert det ei runde i lokallaga der dei skal prioritere dei ulike namna på ei liste – så byrjar det krevande arbeidet med å forme eit endeleg framlegg til liste som skal presenterast for nominasjonsmøtet i partiet i november, seier Sande som oppfordrar alle partimedlemmer til å ta del iominasjonsarbeidet.

 

Senterpartiets Nominasjonsmøte vert halde 14. november 2014.