Meny
Bli medlem

Marit trengs på Stortinget!

Sist endret: 27.09.2020
Over 150 engasjerte medlemmer var samlet når Senterpartiet hadde valgkampåpning på Øyna, Inderøy. Det var appeller fra flere av listekandidatene. Beskjeden var klar; vi skal ut å drive valgkamp for Marit på Stortinget!

Det var god stemning da Senterpartiet i Nord-Trøndelag inviterte til valgkampåpning. Ordfører i Inderøy, Ida Stuberg ønsket velkommen. Etterfulgt av appeller fra listekandidatene Nils Ramsøy, Bjørg Tingstad, Bjørn Arild Gram. Hovedtaler var førstekandidat og Samferdselsminsiter Marit Arnstad.

Alle talerne pekte på viktigheten av sterke representanter fra Nord-Trøndelag på Stortinget. Den politiske debatten handler svært mye av det som skjer i samfunnet om Oslo-området. På Stortinget trengs det derfor sterke stemmer fra andre deler av landet, særlig distriktene, poengterte listetopp Arnstad.

Det trengs sterke stemmer for å fortelle at vi må ha likeverdige levekår over hele landet, at alle har krav på gode velferdstilbud, at det må skapes jobber i hele landet. Noen vil si at dette er sjølsagt, men det er ikke det. Sentralisering medfører at arbeidsplasser forsvinner, og at det i distriktene blir færre service- og tjenestetilbud. Dette er en utvikling som må snus.

Marit Arnstad er klar for å gjøre jobben som trengs!