Meny
Bli medlem

Marsjordre til Senterpartiets lokalpolitikere

Sist endret: 27.09.2020
Sps nestleder Anne Beathe Tvinnereim ga partiets lokalpolitikere marsjordre og i oppdrag om å gjennomføre en 6-punktssjekk for å bevare det lokale folkestyret mot regjeringens tvang og sentralisering. - Der regjeringen ikke tar ansvar for det lokale folkestyre tar det lokale folkestyret ansvaret sjøl, sa Tvinnereim.

 

- Regjeringas påstand er at kommunesammenslåing skal løse nær sagt enhver utfordring kommunene står overfor. Det aller drøyeste er allikevel når regjeringen kaller denne gigantiske sentraliseringsreformen for en lokaldemokratireform. Det har seg sånn at prosessene om eventuelle kommunesammenslåinger skal gjennomføres av lokalpolitikere, i hver eneste kommune i dette landet, sa Tvinnereim.

 

- Senterpartiet sitter kanskje ikke med regjeringsmakt lenger. Men Jan Tore Sanner skal merke seg dette: Senterpartiet har 1420 kommunestyrerepresentanter. Vi har 93 ordførere og 73 varaordførere.

Og de får nå en marsjordre. Der regjeringen ikke tar ansvar for det lokale folkestyre tar det lokale folkestyret ansvaret sjøl. Senterpartiet forventer to ting: At alle kommunene lager gode, lokale konsekvensutredninger, og at alle kommuner har lokale folkeavstemninger før strukturendringer, sa Tvinnereim.

 

Senterpartiets nestleder Anne Beathe Tvinnereim tok opp prosessene om kommunesammenslåinger som starter i høst, og sa at Senterpartiets folkevalgte nå må passe på at fakta kommer på bordet for befolkningen gjennom gode utredninger. - Det holder ikke at Sanner sier at kommunene kan klippe statistikk fra departementets hjemmeside, sa Tvinnereim og fortsatte: Dere må gi befolkningen svar på det vi kan kalle 6-punkts sjekken:

1. Blir det bedre eller dårligere lokalt tjenestetilbud der du bor?

2. Blir det mer eller mindre lokaldemokrati?

3. Blir det dyrere eller billigere å produsere tjenestene?

4. Blir det mer eller mindre byråkrati?

5. Blir det færre lokaliseringsdebatter?

6. Hva er robust?