Meny
Bli medlem

MAT ER IKKE SOM MALING

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Været de siste ukene har vist oss det vi vet så godt. Matproduksjonen er væravhengig.

Å produsere mat er noe annet enn å produsere maling i Sandefjord, aluminium i Holmestrand eller madrasser i Svelvik.

DETTE VET  Vestfoldbøndene veldig godt. De kjenner bekymringen når purren fortsatt står på kjølerommet midt i fylket, løken ikke blir planten ut sør i fylket, eller kornbøndene ikke får sådd kornet nord i matfylket vårt. 

MAT ANGÅR OSS ALLE , minst tre ganger om dagen hele livet! Men mat er mer enn å mette. Mat handler om kultur og identitet. Sunn mat er avgjørende for helsa vår, for trivsel og livskvalitet. Og mat er politikk. Hva slags matproduksjon skal vi ha i Norge, og hvordan skal denne næringa reguleres?

Å SIKRE MAT  til egen befolkning er et politisk ansvar. Det er i dag stor internasjonal enighet om å utnytte alle muligheter for å produsere mat, og styrke FN-systemets rolle for å sikre nok mat til alle. Gjennom landbruks- og matmeldinga som ble vedtatt i Stortinget i fjor er det felles mål å øke norsk matproduksjon med 20 % innen 20 år.

MATEN FRA  norske gårder er en selvfølgelig del av en sunn, trygg og god hverdagskost i hele landet. De fleste ser også at det ikke bare handler om å få billigst mulig mat. Sett i forhold til inntekten har norske forbrukere aldri hatt billigere mat enn nå. Hva skjer framover? Vi har hatt politisk vilje i Norge til å beholde og utvikle et landbruk over hele landet. Det er Senterpartiet fortsatt opptatt av!

ET FRAMTIDSRETTET  norsk landbruk produserer ikke bare mat, vi holder også kulturlandskapet i hevd, bidrar til sysselsetting og bosetting i hele landet og sørger for matvareberedskap. Senterpartiet forsvarer også alles rett til egen matproduksjon i en verden hvor folk sulter og miljøproblemene vokser!

DET ER VIKTIG  å løfte blikket ut over egne landegrenser. Likestilling for kvinnebønder kan for eksempel øke matproduksjonen i utviklingsland betydelig og gi mat til mellom 100 og 150 millioner av verdens underernærte, hevder FNs organisasjon for mat og landbruk. I mange land har ikke kvinner samme rett som menn til å kjøpe eller arve land, ha lån og bankkonto, skrive kontrakter eller selge sine produkter. Dette paradokset kan vi ta med i vårt land, som på mange måter var det første reelle demokrati, siden Norge som første selvstendige land fikk allmenn stemmerett for 100 år siden i disse dager.

BESTEMOR GIFTET SEG  sommeren 1924 og fikk 13 barn. Hun bakte brød til mann og 13 barn og tjenestefolk. Jeg har en bakerovn på gården vår i Hillestad. Hver gang jeg har bakt mine rundt 30 brød i den vedfyrte steinovnen, stopper jeg opp og står litt andektig og kjenner lukta av nybakte brød. Da tenker jeg at jeg er rik, og føler meg i pakt med både naturen og generasjoner bak meg. Har jeg bakt alene er det cirka 30 brød, og har mor har bakt sammen med meg, ligger nesten 60 brød i en stor haug på den digre bakeplata i tre som jeg er heldig og har arvet etter bestemor. 

Å LAGE SUNN OG  god mat er en av de viktigste kunnskapene et menneske kan ha.

Det fører til god helse og gode liv. Ny forskning viser at jo tidligere barna slipper til på kjøkkenet, jo sunnere valg tar de som voksne. Sunt folkevett kaller jeg slikt.

Kunnskapen om produksjon, oppbevaring og tillaging av mat er dessverre i ferd med å forsvinne. Mange vet ikke hva de skal gjøre med et stykke kjøtt, om det ikke er ferdig oppdelt med oppskrift på.

DERFOR ER JEG  glad for at regjeringen nylig har doblet tilskuddet til landslaget for mat og helse. Det vil styrke mat- og helsefaget i grunnskolen gjennom et kompetanseløft hos lærerne. Gode vaner knyttet til helse og mat må læres tidlig.

Jeg kaller Senterpartiet matpartiet, og er glad for at vi setter forvaltningstankegangen høyt! Vern av matjord er derfor også hjertesak for Senterpartiet. Hvordan skal det dyrkes korn og grønnsaker videre i Vestfold uten matjord? Det bygges heldigvis stadig ned mindre matjord, og i 2012 ble det laveste antall dekar siden målingene startet på 70-tallet. Men matjorda trenger fortsatt sterkt vern.

MAT ER EN VERDI  som ikke kan erstattes – den må produseres, leveres og spises hver dag! Alle er avhengig av mat på bordet. Vår sårbare klode er også avhengig av at hver enkelt av oss tenker gjennom våre daglige valg, slik at jorden kan holdes fruktbar og i balanse! 

DETTE ER STORE  og viktige valg som vi tar hver dag, blant annet gjennom hva vi kjøper, hvor mye mat vi kaster – eller hvilket parti vi stemmer på 9. september!

Denne politiske kommentaren har stått på trykk i Vestfold Blad