Meny
Bli medlem

Mat er makt

Sist endret: 27.09.2020
Den internasjonale dimensjonen av matproduksjon

Senterpartiet har gjennom hele sin historie jobbet for å sikre matproduksjon over hele Norge. Norske bønder produserer i dag trygg, næringsrik og god mat til glede for mange. Absolutt alle av Norges 428 kommuner har arbeidsplasser som er knyttet til jordbruket. Senterpartiet vil at Norge skal produsere mer av den maten vi trenger.

Trygg og miljøvennlig matproduksjon er imidlertid ikke bare viktig i Norge. Matproduksjon har et internasjonalt aspekt som Senterpartiet er engasjert i. Alle land har rett og plikt til å produsere mat til egen befolkning.

Utviklingspolitikk
Det finnes ingen bedre måte å bidra til utvikling på, enn å støtte småskala landbruk i
utviklingsland.  Blant andre Verdensbanken har vist at investeringer i småskala landbruk er minst dobbelt så          effektivt som investeringer i en hvilken som helst annen sektor. Støtte til småbønder i utviklingsland er i dag den mest effektive måten å redusere sult og fattigdom på.

Migrasjoner
Ethvert menneske trenger tilgang til mat og vann. En stor del av konfliktene vi i dag ser utspille seg, og de påfølgende migrasjonsstrømmene, skyldes knapphet på mat og vann. Mange utsetter seg selv og sine kjære for svært farefulle reiser for å komme til steder med sikker tilgang til mat. Å sikre folk tilgang på trygg mat der de bor, kan spare mange for store lidelser.

Klima og miljø
Klimaendringene gir nye utfordringer for verdens matproduksjon, og framtidig forsyningssikkerhet er truet flere steder. Matproduksjonen i Afrika sør for Sahara kan komme til å bli redusert med opptil 40 % de neste 35 årene, dersom ikke store tiltak iverksettes.

Artsmangfold
Det biologiske mangfoldet innen landbruket er redusert med omtrent 75 prosent de siste hundre årene. Det truer matsikkerheten på lang sikt.  Det biologiske mangfoldet er viktig blant annet for å kunne dyrke og få gode avlinger under svært ulike forhold, for å kunne håndtere plantesjukdommer og for å tilpasse dyrking til klimaendringene.
Å støtte småbrukere verden over hele verden, er noe av det viktigste vi kan gjøre for å bevare det biologiske mangfoldet i landbruket.

Jordbruk for en bedre verden
Heldigvis er det er store muligheter for å produsere mer mat på miljøvennlige og bærekraftige måter.  
Norge har vist at vi gjennom bistandspolitikken kan ta viktige løft. Den store satsningen
på bevaring av regnskog er et eksempel.

Senterpartiet krever nå en tilsvarende satsning på landbruksbistand.