Meny
Bli medlem

Mat i fremtiden!

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
Landbruk er ei betydelig næring i Nordland. Mat må vi alle ha. Vi vil ha god, sunn og kortreist mat.

Landbruk og næringsmiddelindustrien sysselsetter mange 1000 mennesker i Nordland og utgjør en viktig næring i fylket. 

 

Hos Høyre og Frp i regjering, og Høyre i fylkesrådet i Nordland,?har vi sett at forståelsen?av hvor viktig?landbruket er i?Nordland?som?nærmest fraværende. 

 

Matproduksjon i dag er ei kunnskapsnæring der det er stor grad av mekanisering og teknologiske løsninger. Mye mer er datastyrt enn hva de fleste er klar over. Traktorer og redskap er høyteknologi. Resultatet har vært den mest effektiviseringseffektive næringen i Norge. 

 

Fortsatt?er likevel?forståelsen av dyrehold enten det er storfe, sau,?geit, eller gris grunnleggende. Ikke minst er agronomi, kunnskap om jord,?viktigere enn noen gang i en verden der mat er mangelvare.? 

 

Nordland er landets nest største fylke i areal, 800 km i luftlinje fra nord til sør. Blant annet derfor er det riktig å ha to landbruksskoler i fylket. Marka i Vefsn og Kleiva i Sortland. 

 

Disse skolene er svært viktige for å møte framtidas krav til kunnskaper næringa er avhengig av. 

Under sak 145/14 vedtok et flertall i fylkestinget å fase ut skolegårdsbruket ved Kleiva landbruksskole mot Sp sine stemmer og protester. 

 

Det var innkommet 31 uttalelser i saken. Nesten alle var uenig i det daværende fylkesråds innstilling på dette området. (Høyre hadde altså utdanningsråden. Krf og Ap støttet innstillinga). 

 

Gruppa gav følgende uttalelse 

*????????? Fylkestingsgruppa går inn for å opprettholde det eksisterende utdanningstilbudet med to skoler, Kleiva på Sortland og Marka i Vefsn. Dette begrunnes med de lange avstandene i fylket. 

*????????? Gruppa mener at det bør satses på en funksjonsfordeling med spesialisering mellom Marka og Kleiva. 

*????????? Fylkestingsgruppa ser det som naturlig at praksisopplæringa som hovedregel skal gis i tilknytning til skolegårdsbruka. 

 

Etter at Høyre gikk ut av fylkesrådet, ble Sp et støtteparti. Da fikk utvalget som skal?vurdere Kleivas framtid utvidet sitt mandat til å finne ut hvordan skolen skal moderniseres med skolegårdsbruk. Det er vi glad for. 

 

Nå er det vedtatt at Marka skal få nytt fjøs. Det er?satt av midler til planlegging av dette. Med Senterpartiet i fylkesrådet til høsten vil landbruksutdanninga bli betydelig oppgradert på mange måter. Matproduksjon er ei næring for framtida. Det er vårt ansvar å legge til rette for det, fra lokalt og hele veien til verden. 

 

Slik kan flere barn gå mette til sengs. Vi?har råd til å la være å kjøpe maten ut av munnen til de fattige i verden. 

 

1. Kandidat Nordland Sp 

Wilfred Nordlund