Meny
Bli medlem

Mat og miljø

Sist endret: 27.09.2020
Gjennom bruk av naturen har vi skapt det samfunnet vi kjenner i dag. Naturen er hele vårt livsgrunnlag. Vi må bruke den på en slik måte at våre etterkommere har de samme mulighetene. Senterpartiet vil derfor legge til rette for aktiv bruk av naturen på en måte som sikrer den for framtida

Mat fra norsk natur

Senterpartiet vil at Norge skal ta ansvar for å produsere mer mat til egen befolkning gjennom å stimulere til norsk matproduksjon basert på norske råvarer fra både sjø og landbruk. I global sammenheng er tilgang til nok mat og rent vann hver dag avgjørende. Folketalsvekst, mindre tilgang til ferskvann og reduksjon av matjord som følge av tørke, erosjon og nedbygging gjør dette til en stor utfordring.

Samspill mellom klima og bruk av naturen

Klimautviklingen er den største trusselen mot naturen slik vi kjenner den. Senterpartiet vil bruke naturen på en klimavennlig måte.  Hoveddelen av norske klimakutt må tas innenlands. Senterpartiet vil derfor at aktiv og bærekraftig skogsdrift skal brukes offensivt for å redusere CO2-utslipp, og vi vil sikre en storstilt satsing på bioenergi, biodrivstoff og fornybar energi.

Naturen er grunnlaget for verdiskapning og arbeidsplasser

Senterpartiet vil sikre at råvareressursene kommer det norske samfunnet til gode, gjennom nasjonalt og lokalt eierskap, lokale arbeidsplasser og en rettferdig fordeling til alle i samfunnet. Med utgangspunkt i naturressursene vil vi satse på kompetanseutvikling og arbeidsplasser lokalt og regionalt.