Meny
Bli medlem

Matomsorg for eldre

Sist endret: 27.09.2020
Bedre mat i eldre år fører til bedre helse som igjen fører til mindre behov for medisin og pleiepersonale. Kunnskap om riktig kosthold for eldre er derfor viktig. Med alderen trenger vi mindre mat og blir raskere mette. Det er vanlig å tape vekt som eldre, men forskning viser enten vi liker det eller ei, at over halvparten av eldre beboere på sykehjem er underernært, sier sentralstyremedlem og førstekandidat i Vestfold Sp, Kathrine Kleveland.

De eldre trenger derfor flere og mer ernæringstette måltider, mens de fleste spiser færre måltider, og mange har for lang avstand mellom kveldsmat og frokost. Erfaringen er også at de med demens ikke klarer å formidle at de er sultne. Om god mat blir servert er det også snakk om ”de siste 40 centimeterne”, at det ikke er nok bemanning så beboere som trenger hjelp får hjelp til å spise maten.

Å spise for lite påvirker både trivsel og livslyst, evne til selvhjulpenhet og rekonvalenstid etter sykdom eller operasjoner. Dårlig ernæringsstatus har også samfunnsøkonomiske konsekvenser da det påvirker behovet for hjelp og opphold i helseinstitusjoner.
Nordiske studier viser at de som er på sykehus blir fortere friske og de som bor i omsorgsboliger blir friskere og fungerer bedre i hverdagen med god og riktig mat. Bordfellesskap bidrar også til matglede og matlyst, og målet må være at flest mulig kan spise sammen. De eldre faller også mindre om de spiser mer. På Slåtthaug sykehjem utenfor Stavanger opplevde de at når pasientene fikk mat de likte, blant annet energidrikker, falt færre og skadet seg. Penger brukt til god mat gir først og fremst matglede og klar helsegevinst, men på sikt kan forbedring i maten også ha en positiv økonomisk effekt.
Det serveres i størrelsesorden 150 000 måltider på syke- og aldershjem per dag. Tiden fra maten tilberedes til den blir spist kan være for lang. Det er også viktig at maten blir presentert på en appetittvekkende måte og riktig porsjonert. Maten må dessuten serveres i passelige små porsjon, gjerne fargerikt og oftere. Ved å ha fokus på matens smak, utseende og lukt vekkes appetitten og det spises mer – det handler om matglede!
Det skulle ikke vært lov å bygge sykehjem og institusjoner uten kjøkken. Etablering av store sentralkjøkken kan nok gi gode tall på bordet til rådmannen i større kommuner, men ingen vanlige hjem bygges uten kjøkken, det bør heller ikke hjem for eldre! I et hjem hører matlukt, matglede og godt drikke med, om det så skal være en konjakk i ny og ne.
Senterpartiet er matpartiet som vil ha økt matglede og matomsorg for eldre. Senterpartiet ønsker at de eldre skal få god helse ved å spise god mat. Så om måltidene ikke allerede er dagens høydepunkt for de eldre, ønsker vi at de skal bli det!