Meny
Bli medlem

Matproduksjon og kulturlandskap

Sist endret: 27.09.2020
I dag utfører bonden to viktige samfunnsoppgaver. Produksjon av mat og pleie av kulturlandskapet.

Før var dette to sider av samme sak. Kulturlandskapet ble formet slik det er i dag som en følge av matproduksjonen. Krav til modernisering og rasjonalisering i landbruket gjør at kulturlandskapet endrer seg. Det er ikke lenger rasjonelt å drive alle små jordlapper. Antall og type beitedyr har også forandret seg. Det har blitt et skille mellom matproduksjon og kulturlandskapspleie.

 

Mye av bondens inntekt baserer seg i dag på produksjonsuavhengige kriterier. Areal i drift teller mere en salgsinntekter fra matproduksjonen. For samfunnet synes det viktigere å betale bonden for å være tilstede og pleie kulturlandskapet, enn å produsere mat.

 

Skal nasjonen nå sitt mål om 20% økning i matproduksjonen, må vi finne andre ordninger for betaling for vaktmestertjenester i kulturlandskap. Bonden må få mere av inntekta si fra salg av produkter. Da blir det mere interessant å være bonde og jordbruksoppgjøret gir et reelt bilde av hva det koster å produsere mat i et høykostland.