Meny
Bli medlem

Med kniv på hjernen?

Sist endret: 27.09.2020
At Venstre ikke bryr seg om hvorvidt det skal være akuttkirurgisk beredskap ved landets mange lokalsykehus er farlig, skriv Kjersti Toppe.

 

Av Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson, Senterpartiet

Venstres helsepolitiske talsperson, Ketil Kjenseth, mener sykehusdebatten i altfor stor grad handler om kirurgi, og at det er mange andre områder som er vel så viktig å diskutere. «De har kniv på hjernen», uttaler Kjenseth til NTB 17/1-16 . At Venstre ikke bryr seg om hvorvidt det skal være akuttkirurgisk beredskap ved landets mange lokalsykehus, er farlig. For det er Venstre som kan skape flertallet Høie trenger for sine sykehussentraliseringer.

 

Debatten om akuttkirurgi handler om folks kamp for trygghet i hverdagen og fagfolks kamp for kompetente fagmiljø. H og FrP sitt forslag i nasjonal helse- og sykehusplan om å fjerne kirurgene fra akuttmottakene har derfor skapt stor debatt. Legeforeningen har reagert sterkt, fordi fremtidens sykehus krever stadige kvalitetsforbedringer. De mener at sykehus må ha en kombinasjon av kirurg, indremedisiner og anestesilege, samt røntgen og laboratorietjenester, for å sikre kvaliteten i tilbudet.

 

Venstre er ikke opptatt av dette. Men et sykehus uten kirurger i vakt, vet vi ut fra erfaring både i Norge og Sverige, vil kunne bli til et distriktsmedisinsk senter hvor ambulansen må kjøre forbi. Senterpartiet arbeider for fullverdige lokalsykehus som ikke minst er nødvendig for de mange eldre som må på sykehus som følge av uklare tilstander. Da er det viktig at et legeteam med breddekompetanse, ikke bare en enslig indremedisiner, kan gjøre sine faglige vurderinger, og sørge for korrekt diagnose og behandling.

 

Senterpartiets fullsatte møte i Stortingets kinosal den 14. januar i år, hvor blant annet kirurger, indremedisinere, anestesileger, røntgenleger og geriatere var representert, var det bred faglig enighet om behovet for å sikre breddekompetansen på lokalsykehusene våre. Dette er også helt i tråd med det som venneforeninger, ansatte og pasienter er opptatt av, enten det er på Gjøvik, Tynset, Volda, Stord, Flekkefjord, Voss eller Narvik. 

 

Kjenset uttaler at han er mer opptatt av psykiatritilbudet. Men pasienter med psykiske lidelser vil som alle andre kunne trenge akutt kirurgisk hjelp. Å sikre god og likeverdig helsehjelp til alle som trenger det, når de trenger det, er et overordnet politisk mål for helsepolitikken. Det må gjelde både folk i småbyer som i storbyen. Å kjempe for det, er ikke å ha kniv på hjernen, Kjenseth. Dette er et folkekrav og et faglig krav som Senterpartiet støtter.