Meny
Bli medlem

- Med Senterpartiet inn i en ny tid

Sist endret: 27.09.2020
-Jeg ønsker fornyet tillit som første nestleder i Senterpartiet for å være med på å bringe Senterpartiet inn i en ny tid og gyve løs på store utfordringer for partiet, sa nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe til Senterpartiets landsmøte på Lillestrøm.

Ola Borten Moes tale ved valg av 1. nestleder på Senterpartiets landsmøte på Lillestrøm 7. april 2014:Om det vi i dag legger bak oss har jeg følgende å si: Jeg hadde ønsket at det var annerledes. Jeg har, som resten av ledelsen i partiet, min del av ansvaret. Og jeg tar det. Og la det ikke være noen tvil: Det som er sagt om meg, skrevet om meg og antydet om meg de siste månedene - går inn på meg.

Jeg ønsker ny tillit. Tillit til å bidra med å ta Sp inn i en ny tid. Med landsmøtets tillatelse, ser jeg fram til å arbeide sammen med Trygve for å gyve løs på de mange utfordringene som møter oss.

Det er intet motsetningsforhold mellom en bærekraftig utvikling og en aktiv forvaltning av våre naturressurser. Tvert i mot. Bærekraft forutsetter en aktiv forvaltning. Vi vet bedre enn det fleste at verdiene må skapes før de kan fordeles.

Vi vet bedre enn de fleste at arbeid og innsats over tid er nødvendig om det skal gå oss vel. Og vi vet at kunnskap er makt - den som kan sakene sine best vinner fram. Og vi vet at folk betyr mye, mye mer enn olje.

Det handler også om mot, mot til å stå opp for det man tror på som parti - og ville noe. Så ikke la noen si at Sp ikke er et grønt parti. Men vår grønnfarge defineres ikke av miljøbyråkratiet og organisasjoner i Oslo. Vår virkelighet skapes der folk lever og bor. I hele Norge.

Med det som utgangspunktet må Sp ta Norge framover. Vi må sikre vekst over hele landet samtidig som vi gjør Norge enda mer fornybart.

En større del av befolkningen må ut i verdiskapende arbeide, både for seg selv, sin egen sjølrespekt og for samfunnets skyld.

Og vi må kunne sakene våre, slik at det er vi som definerer virkeligheten. At det er vår forståelse som ligger til grunn for debatten. Når andre får definere debatten taper vi. Når rovdyr blir miljøvennlig er det lett å se hvor galt det går. Når vern blir løsningen, når naturen skal betraktes, ikke brukes. Da går det galt. Vi vet at det er annerledes - sånn er det med mye.

6 måneder uten oss i regjering viser at det trengs mer enn noen gang. Også på det opplagte: Å dra til Brüssel og love bort endringer i tollsystemet uten ryggdekning i Stortinget er ikke å forsvare norske interesser. Å sende brev til kommunene om at norsk lov om prisregulering ikke gjelder, er intet mindre enn oppsiktsvekkende. At svaret er "mer robuste enheter" og "profesjonalitet" avslører en tankevekkende mangel på respekt for den innsats svært mange legger ned over hele landet for gode tjenester, og det faktum at vettet er rimelig likt fordelt over hele landet. Vi kjemper for mindre byråkrati, ikke mer.

Og om noen lurer, synes jeg dette budskapet høres likt ut som Liv Signe sitt budskap.

Sp skal være et åpent og raust felleskap. Det trengs for å få folk til å bruke tiden sin i partiets tjeneste - og det trengs for at vi skal kunne stille de rikitge spørsmålene. Ta Norge inn i framtida. Vi har alle muligheter. 5 - 10 - 15 - 20% oppslutning. Det finske Senterpartiet klokker nå inn over 20%. Det er kun opp til oss selv. Takk for oppmerksomheten.