Meny
Bli medlem

Med Telemark på tanken: Elbil - en reell valgmulighet i hele fylket!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
-Jeg ønsker rikelig med tilgang på hurtigladestasjoner i hele kraftfylket Telemark - og det raskt. I dag koster en hurtigladestasjon rundt 500.000 kroner. Jeg ønsker at fylkeskommunen skal dekke halvparten. Får vi kommunene med på laget med et bidrag på 100.000 kr, bør resten av investeringskostnaden være overkommelig for den enkelte utbygger (ca. 150.000 kr). I første omgang ønsker jeg at vi i løpet av de neste fire årene setter av 5 millioner kr til dette tiltaket (1,25 mill kr. årlig). Det blir en konkret prioritering fra oss i de kommende budsjettbehandlingene. Med det tar vi ansvar for å bygge ut 20 hurtigladere i fylket. Da er vi kommet langt på vei. Da kan folk i hele Telemark føle seg trygge på å komme seg hjem med elbil - uten hjelp fra NAF, skriver fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

 

 

Lei av varme vintre, kalde vårer og våte somre? Alvorlig nok, men en bagatell i den store klimasammenhengen. Vi må gjøre mer for å bedre klimaet vårt! Vi må gjøre mer internasjonalt, mer nasjonalt og mer lokalt. Telemark fylkeskommune må også gjøre mer. Det skal vi. Telemark har en overflod av fornybar vannkraft. Nå er det på tide at elbilen blir en reell mulighet rundt om i hele fylket vårt  – med Telemarkskraft «på tanken».

 

På god vei

I valgperioden som nå går mot slutten har vi gjort noen viktige klima- og miljøvalg. Vi har prioritert kollektivsatsingen - særlig i Grenland.

Vi bruker årlig 35 millioner kroner av belønningsmidlene for å øke bussfrekvensen. I dag går bussen hvert 10. minutt i rushtiden, og vi har de billigere priser på månedskort enn noen annen sammenlignbar region i landet. Og i forhandlingene om nye busskontrakter i Grenland, har vi satt krav til at bussene skal gå på biogass. Dette vil gi reduserte utslipp fra transportsektoren i Telemark.

 

Vi skal videre

Men vi skal videre. Av fylkeskommunens ansvarsområder har transportsektoren desidert størst utslipp. I Grenland kan vi fortsatt gjøre mye med kollektivtilbudet og med fullt trykk på Bypakke Grenland. Likevel, Telemark er og blir et fylke hvor bil for de fleste blir fremkomstmiddel nr. 1. I dag er det rundt 8000 elbiler i Akershus, og 500 i Telemark. Elbilen er i dag først og fremst en bil nr. 2, og forbeholdt de som bor i Grenland. Jeg vil at folk i hele Telemark skal ha mulighet til å kjøre elbil. Vi skal ikke tvinge det på noen, men vi skal gi folk et valg.

 

Telemark trenger mer ladestrøm

Dagens elbiler er gode, trygge og billige å bruke, og vi ser at elbilen er attraktiv i de områdene der det legges til rette. For at elbil skal bli attraktivt i Telemark trengs mer tilgjengelig ladestrøm. Kort sagt: vi trenger flere hurtigladere. Bare ved å gjøre det enklere å være elbileier får vi flere elbiler ut på veiene.  Med hurtigladere gir et stopp på 20 minutter 80-100 % lading. Det vil senke terskelen for mange.

 

Så burde selvsagt staten ordnet opp. Nylig overleverte Enova sin nye ladestrategi til regjeringen, der de varsler en økt satsing på utbygging av hurtigladestasjoner. Det er bra. Men de prioriterer utbygging langs hovedfartsårene og de mest trafikkerte stedene. Det er ikke like bra, og vil ikke være nok for at elbil skal være et reelt alternativ i hele Telemark. Det betyr at vi må ta ansvar selv.  

 

Mer tilgjengelig ladestrøm i hele Telemark

Det ansvaret ønsker jeg at vi skal ta. Jeg ønsker rikelig med tilgang på hurtigladestasjoner i hele kraftfylket Telemark - og det raskt. I dag koster en hurtigladestasjon rundt 500.000 kroner. Jeg ønsker at fylkeskommunen skal dekke halvparten. Får vi kommunene med på laget med et bidrag på 100.000 kr, bør resten av investeringskostnaden være overkommelig for den enkelte utbygger (ca. 150.000 kr). I første omgang ønsker jeg at vi i løpet av de neste fire årene setter av 5 millioner kr til dette tiltaket (1,25 mill kr. årlig). Det blir en konkret prioritering fra oss i de kommende budsjettbehandlingene. Med det tar vi ansvar for å bygge ut 20 hurtigladere i fylket. Da er vi kommet langt på vei. Da kan folk i hele Telemark føle seg trygge på å komme seg hjem med elbil - uten hjelp fra NAF.

 

Jeg vil at Telemark skal bidra i klimakampen. Jeg vil gi folk i hele fylket et bedre biltilbud. Med politisk vilje kan vi i 2015 heldigvis få til begge deler!