Meny
Bli medlem

- Mer gods på bane

Sist endret: 16.03.2017 #Hedmark
Senterpartiet bør gå i bresjen for en helhetlig strategi for godstransporten. Elektrifisering av de dieseldrevne jernbanestrekningene er nødvendig, sier Ida Kristine Teien.

Her kan du lese hele innlegget som Ida Kristine Teien holdt i programdebatten på landsmøtet i Loen lørdag: 

Senterpartiet spiller en avgjørende rolle i regjering - for hele landet nyter godt av et historisk samferdselsløft. 

Vi vil at folk skal ta tog – men vi vet at det ikke alltid er like lett å styre folks handlinger. Men at varer skal fraktes på jernbane – det bør være enklere å få til. 

Det må bli mer lønnsomt å frakte gods på bane, og vi må få en helhetlig plan for godstransporten. Dette kommer ikke av seg selv, kjære landsmøte. Naturvernforbundet mener det er mulig å firedoble godsmengdene mellom jernbane mellom Østlandet og Midt-Norge. Krisen i skognæringa gjør det enda mer høyaktuelt å gjøre grep. 

Det er utrolig gode nyheter vi har blitt presentert for den siste uka fra samferdselsministeren om at de kommer utredninger, og elektrifisering av flere banestrekninger i neste NTP-periode. Blant annet loves det elektrifisering av Solør og Rørosbanen. Det har vært skognæringas store ønske å elektrifisere denne banestrekningen -og det er viktig for hele aksen Gøteborg-Midt-Norge- Nord-Norge. Det vil ha en dobbeltsporeffekt for nord-sør-forbindelsen mellom Oslo og Trondheim, fordi det vil være en avlastning for Dovrebanen.

Elektrifisering av de dieseldrevne jernbanestrekningene er nødvendig. Ingen vinner på at det blir færre godstog med tømmer på Solør- og Rørosbanen, fordi dieseldrifta er for dyr. At det er billigere å benytte lastebil enn toget på lange strekninger er en lite fremtidsrettet utvikling.Næringa vil tjene på det om rammebetingelsene er der. 

Dette vil være viktige og fremtidsrettede investeringer, ikke minst med tanke på miljø og trafikksikkerhet! Derfor håper jeg landsmøte støtter innstillinga slik den foreligger med endringsforslag 665 nå, slik at elektrifisering av banestrekninger blir prioritert.

Senterpartiet er det partiet som bør gå i bresjen for en helhetlig strategi for godstransporten. Det bør vært høyt prioritert av det grønne partiet vårt.

Det må være et tett Svensk-Norsk samarbeid, slik at vi får et transportnett som henger i hop, også med Europa ellers. 

Landsmøte. Å investere i jernbane er en langsiktig investering. For meg er det mer fornuftig å bygge jernbane og veg enn at det skal investeres i handlegater i London. Jernbane bygger fremtidens næringsliv. Sp kan spille i avgjørende rolle om vi vil. Om Sp får fortsette sitt samferdselsprosjekt er jeg sikker på at mange vil se på jernbaneutbygging som en klok investering av oljeformuen vår. 

Slik skal vi sikre rammebetingelser for framtidas næringsliv.