Meny
Bli medlem

Mer makt til EU og byråkratene i Brussel?

Sist endret: 27.09.2020
Mens mange EU-land ble svært hardt rammet av finanskrisen, klarte Norge å komme seg gjennom krisen på en trygg måte, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

 

 

Av Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet

 

Mens mange EU-land ble svært hardt rammet av finanskrisen, klarte Norge å komme seg gjennom krisen på en trygg måte. I Norge unngikk vi en økonomisk krise slik som i mange EU-land, der opp mot halvparten av ungdommen i noen land ble arbeidsledige.

 

Mye av grunnen til at Norge taklet finanskrisen så godt, var at vi hadde bedre kontroll med bankene og finansinstitusjonene i landet vårt, enn det man hadde i EU. Likevel foreslår regjeringen og Frps finansminister Siv Jensen å gi EU makt over norske banker og norske finansinstitusjoner. Dette gjøres ved at ESA (EFTAs overvåkningsorgan) nærmest etter kopi fra EUs finanstilsyn, får makt til å fatte direkte bindende vedtak for norske myndigheter og finansforetak. Den ene byråkraten i ESA som får ansvaret for å følge opp vedtakene fra EUs finanstilsyn, innrømmer i et intervju i ABC Nyheter at ingen vet hvordan dette systemet vil fungere i fremtiden.

Å avgi norsk suverenitet, er noe av det aller mest alvorlige Stortinget kan gjøre. Professor i rettsvitenskap, Eivind Smith, advarer mot at det regjeringen nå foreslår, er å omgå Grunnloven. Grunnloven slår klart og tydelig fast at Norge ikke kan avgi suverenitet til en organisasjon Norge ikke er medlem i.

Professorene i rettsvitenskap, Eirik Holmøyvik og Halvard Haukeland Fredriksen, advarer mot at dette kan bane vei for ytterligere overføring av makt til EU. Også innenfor sektorer som energi, telekom, og data kan EU snart komme til å kreve at Norge skal styres mer av byråkratene i Brussel. Frps finanspolitiske talsmann, Hans Andreas Limi, har uttalt at dette er fornuftig.

Det norske folk har sagt nei til EU to ganger. Dette burde regjeringen og Stortinget ta hensyn til. Senterpartiet er sterkt imot at vi skal overlate mer makt over viktige områder som energi og finans til byråkrater i Brussel.