Meny
Bli medlem

Mer makt til folket

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Senterpartiet vil gi mer makt til folkevalgte politikere i kommuner og fylkeskommuner, på bekostning av Fylkesmannen og nasjonale direktorater som ikke er folkevalgte.

Senterpartiet er ett folkestyreparti. Vi mener at beslutninger som krever politisk skjønn skal bli tatt av folkevalgte. Når folk er uenig i det politiske skjønnet som blir gjort, kan de velge andre folkevalgte ved neste valg. Det er demokrati i praksis. Derfor vil Senterpartiet gi mer makt til folkevalgte politikere i kommuner og fylkeskommuner, på bekostning av Fylkesmannen og nasjonale direktorater som ikke er folkevalgte. I Senterpartiets program står det at Fylkesmannsembete bør kun ha rollen som lovlighetskontrollør. Dette betyr at flere oppgaver kan overføres til kommunene som vil føre til at mange kompetansearbeidsplasser kan desentraliseres og være en del av ett folkevalgt system.

Alt for ofte har vi opplevd at saksbehandlere i direktorat eller hos Fylkesmannen opphever kommunestyrevedtak med et pennestrøk. Fylkesmannens adgang til å overprøve folkevalgtes skjønn må reduseres, og at det må settes klare grenser for forvaltningens adgang til å treffe skjønnsmessige vedtak. Er saksbehandlere hos Fylkesmannen bedre i stand til å gjøre politiske vurderinger, enn folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner? Nei, mener vi i Senterpartiet. Derimot skal fylkesmannen utøve legalitetskontroll, det handler ikke om politisk skjønn, men om tolkning av lovtekster vedtatt av politikere. Er man uenig i loven kan loven endres, det gjøres også av folkevalgte.

Senterpartiet jobber hver eneste dag for å få gjennomslag for sin politikk, da er det underordnet hvem vi samarbeider med for å få gjennomslag. Som et blokkuavhengig sentrumsparti er det saker der vi vil bruke vår innflytelse i Stortinget til å støtte de som har felles målsettinger som oss. Mer makt til folkevalgte politikere i kommuner og fylkeskommuner må være en slik sak.

Bengt Fasteraune, Fylkesleder Oppland Senterparti, sentralstyremedlem Senterpartiet.