Meny
Bli medlem

Mer matproduksjon - over hele landet

Sist endret: 27.09.2020 #Oppland
Senterpartiet ønsker at norske bønder skal kunne basere sine framtidsplaner i ett 30-årsperspektiv, da kan de ikke bare stole på godt vær og lav rente. De må være sikre på at det finnes politikere som ser verdien av norsk matproduksjon og som er villig til å betale for at maten vi spiser fortsatt skal være norsk.

Utviklingen innen landbruket det siste året har gitt Sylvi Listhaug vann på mølla. Alt tyder på at hun også i år beveger landbruket i den retning et flertall av bøndene ikke vil.

For mange norske bønder var fjoråret et godt år, det skyldes særlig tre ting.

  • Effekten av det gode jordbruksoppgjøret som ble forhandlet fram med Senterpartiet i 2013.

  • Det gode været som ga gode avlinger.

  • Det har blitt gjort store investeringer i landbruket, da har også den lave renten hatt svært positiv effekt for bunnlinja i regnskapet til bøndene.

Senterpartiet ønsker at norske bønder skal kunne basere sine framtidsplaner i ett 30-årsperspektiv, da kan de ikke bare stole på godt vær og lav rente. De må være sikre på at det finnes politikere som ser verdien av norsk matproduksjon og som er villig til å betale for at maten vi spiser fortsatt skal være norsk. Det er på dette området det virkelig er grunn til bekymring med den politikken som føres nå

Bøndene la frem et krav om 950 millioner kroner i årets jordbruksoppgjør. Regjeringen tilbød 90 mill. Dette kom som et sjokk på de fleste. «Alle» trodde ministeren hadde lært fra forrige runde, så det blir vel et tilbud det går an å forhandle på grunnlag av tenkte de «fleste» Slik ble det ikke, aldri har vel avstanden vært større mellom partene. Selv om saken havner i Stortinget blir man ikke kvitt Listhaug Det tilbudet som er lagt frem er ikke ett sololøp fra hennes side. Dette står både Siv Jensen og Erna Solberg bak.

Senterpartiet ønsker mer norsk matproduksjon i framtiden, dessverre er det ikke alle som ønsker det, blant annet har FrP, partiet til landbruksminister Sylvi Listhaug programfestet «at norske tollsatser og beskyttelsesregimer fjernes på sikt som en del av internasjonale forhandlinger» Det vil i praksis bety at det ikke lønner seg å produsere mat i Norge. Fjerning av tollsatser vil raskt føre til at bruk som har gjennomført store investeringer med ett håp for fremtiden raskt vil kunne gå konkurs. Videre i programmet til Frp står det at «næringen skal være basert på markedsøkonomiske prinsipper, slik som landets øvrige næringer» - det FrP og Listhaug helt glemmer er at landbruket ikke er som landets øvrige næringer. Matproduksjon er en biologisk produksjon som er avhengig av stabilitet og langsiktighet, når et gårdsbruk blir nedlagt; kua er solgt og matjorda er blitt til asfalt, så er det ikke bare å starte opp gårdsbruket igjen året etterpå, da er det for seint.

Det årlige jordbruksoppgjøret er en viktig pilar i landbruket. I jordbruksforhandlingene får bøndene forhandle om de økonomiske rammebetingelsene sine, de kan samordne krav fra hele næringa, ulike interesser blir veid opp mot hverandre i et felles krav. Det sikrer stabilitet og innflytelse for bonden. FrP og landbruksminister Listhaug derimot, ser ikke nytten i jordbruksoppgjøret, i partiet sitt handlingsprogram står det at «FrP vil avvikle jordbruksavtalesystemet».   Det er kan skje at årets oppgjør går til Stortinget og at forhandlingsinstituttet kommer under ytterligere press. Dette har nok dagens minister med partiet sitt i ryggen et meget avslappet forhold til.  

Dagens regjering har ikke flertall i Stortinget, det fikk tydelige konsekvenser i fjor, når Stortingsflertallet korrigerte regjeringen og sørget for en bedre avtale for norske bønder, enn det regjeringen la opp til. Men hva skjer nå? KrF og Venstre, regjeringens uttalte støtteparti, har tydelig markert motstand mot mye av landbrukspolitikken til regjeringen. De vil begge bevare jordbruksavtalesystemet og sikre mer norsk mat på norske ressurser. Har de innflytelse på statsråd Listhaug, og hvor langt er de villige til å gå for å få gjennomslag for en bedre landbrukspolitikk en Listhaug legger opp til? Venstre og KrF kan oppnå det en bedre avtale for bøndene enn det regjeringen har tilbudt, dersom de finner sammen med resten av opposisjonen på Stortinget. Spørsmålet er likevel hva er det som skjer og hvem vinner frem? Og er det begynnelsen på slutten til jordbruksoppgjøret? Det siste er etter min oppfatning det farligste.

Bengt Fasteraune, fylkesleder og Sentralstyremedlem Senterpartiet