Meny
Bli medlem

Mer ressurser til politiet - permanent bevæpning gjør ikke folk i Hedmark tryggere!

Sist endret: 27.09.2020 #Hedmark
Emilie Enger Mehl - Fylkestingsrepresentant Hedmark Senterparti

Hedmark Høye vedtok på sitt årsmøte å gå inn for permanent bevæpning av politiet i Norge. Vi mener dette på ingen måte vil bidra til økt sikkerhet for innbyggerne. I andre land har man sett at permanent bevæpning av politiet fører til mer maktbruk både fra politi og befolkning. I Hedmark står vi etter politireformen overfor helt andre utfordringer som har betydning for om politiet skaper trygghet i befolkningen. Vi er i en situasjon der politiet sentraliseres, har for lav bemanning og for dårlig utstyr. Først og fremst må vi ha operativt politi overalt, så kan vi snakke om bevæpning.

Etter at politireformen trådte i kraft 1. januar og vi fikk Innlandet Politidistrikt står vi overfor en stor reduksjon i nærpolitiet. Dette er den tredje politireformen på 20 år, og hver gang har reformene ført til sentralisering. Regjeringen med Høyre i spissen legger opp til et bilbasert politi som skal bruke tiden sin på å kjøre milevis i bil og være lite synlige blant folk. Det er en dårlig erstatning for lokalpolitiet, og heller ikke mulig med dagens utstyrssituasjon og de enorme avstandene vi har i innlandet. 

I 2016 skal det foregå en massiv reduksjon av lensmannskontor, og Hedmark og Oppland er med sine avstander blant områdene der dette kan få størst konsekvenser. Det som skaper trygghet er et politi som er synlig i samfunnet, som har god lokalkunnskap og akuttberedskap. Vi trenger et politi med tilstedeværelse og rask responstid. Dette er ting Høyre heller burde bekymre seg for. 

I Sverige, der politiet har vært bevæpnet siden 1965, avfyres skudd 6 ganger så ofte som i Norge, dersom man tar hensyn til befolkningsmengde. Det er stor forskjell på å gå inn for midlertidig bæretillatelse av våpen i spesielle situasjoner, og en permanent bevæpning. 

Senterpartiet skal fortsette å kjempe for et politi som har ressurser til å være til stede i hele fylket. Folk må kunne stole på at politiet dukke ropp når det trengs, i tillegg til at synlig nærpoliti har en klar forebyggende effekt. Det er det kampen står om nå!