Meny
Bli medlem

Mer utredning og tapte slag

Sist endret: 27.09.2020
I dag presenterte Regjeringen sin melding om sjømatindustrien. Leder av næringskomiteen, Geir Pollestad er ikke imponert.

-    Meldingen utfordrer viktige bærebjelker i norsk fiskeripolitikk. Regjeringens oppskrift er gjenkjennelig med deregulering som viktigste tiltak. Det er også verdt å merke seg at meldingen både varsler en ny «kommisjon» og et «ekspertutvalg». Regjeringens iver etter prosess er tydeligvis nærmest ubegrenset, sier stortingsrepresentant og leder av stortingets næringskomite, Geir Pollestad.

Sjømatmeldingen varsler på flere punkt mindre omfattende grep enn det regjeringen tydeligere har antydet. Likevel går regjeringen løs på fiskesalgslagsloven og forrykker maktbalansen til ulempe for fiskerne.

-     Når det gjelder fiskesalgslagene så har fiskeriministeren i liten grad lyttet til debatten som har gått den senere tiden og det kan virke som om fiskeriministeren med åpne øyne går mot et nederlag i Stortinget, sier Pollestad.
Det er bra at fiskeriministeren varsler økt satsing på forskning, men det har vært vanskelig å finne spor av dette i det statsbudsjettet som ble lagt frem i høst.
Senterpartiet ser frem til stortingsbehandlingen av meldingen.

-    Vi vil på samme måte som vi har gjort i flere andre saker som har vært behandlet i næringskomiteen bidra til å få på plass bredest mulig flertall. Det viktigste for næringen må være å få rammevilkår som ligger fast over tid. Det er naturlig at komiteen bruker vinteren på å behandle meldingen, avslutter lederen av næringskomiteen.