Meny
Bli medlem

Mere renter, ikke mere vei

Sist endret: 27.09.2020
Det er lett å gi inntrykk av at det har blitt billigere å bygge vei her i landet, når utgiftene vi bilister betaler senkes for hver bompassering. Men er det egentlig slik det henger sammen, spør Janne Sjelmo Nordås, samferdselspolitisk talskvinne i Senterpartiet.

 

Av Janne Sjelmo Nordås, samferdselspolitisk talskvinne i Senterpartiet

 

Alle vet at månedsavdragene synker hvis man forlenger løpetida på et lån. I noen tilfeller en grei strategi, men på ingen måte billigere når man til slutt skal summere regnestykket. Den samme tilbøyeligheten til kortsiktig tenkning gjør at enkelte nærmest føler at det er gratis å handle med kredittkort. «Luksusfellen» har vel – med ettertrykk! – demonstrert for det norske folk at så ikke er tilfellet, men forestillingen har åpenbart en viss grobunn.

 

Det er tydeligvis denne psykologien som får samferdselsministeren til å tro at det er en god idé å gjøre bompasseringer billigere ved å forlenge perioden der det skal betales bompenger. Det er fortsatt et ubesvart spørsmål om dette politiske knepet kan redde Fremskrittspartiets troverdighet på samferdselsfeltet – partiprogrammet har tross alt følgende flaggformulering som ble kunngjort med flagg og fanfarer før partiet led den vanskjebne å havne i regjering: «Bompenger, veiprising eller andre former for direkte brukerbetaling kan derfor ikke innkreves for bruk av det offentlige veinettet.»

 

Det er altså åpenbart at realitetene er veldig annerledes enn hva Frp ønsker å gi inntrykk av. Det å øke innbetalingstiden fra 15 til 20 år, slik som Høyre og FrP nå gjør, gir mindre vei for pengene og større renteutgifter for oss som bilister. Totalregningen blir dermed større.

 

Er det dette som skal være den blåblå samferdselsrevolusjonen? I så fall må vi være forberedt på at det blir mindre vei, mer renter og ett steg tilbake i samferdselspolitikken.