Meny

Midlertidige ansettelser betyr utrygghet

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Gerd Eli Berge fra Nes holdt innlegg på landsmøtet om regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven. En endring Berge og Sp svekker arbeidstakernes rettigheter. Berge la særlig vekt på at regjeringen og støttepartiene åpner for større bruk av midlertidige ansettelser. Det betyr usikkerhet for folk.

Usikkerhet om hvor lenge du har jobb, usikkerhet om inntektskilden og usikkerhet om framtiden for deg og familien. Det er slik at dagens arbeidsmiljø tar opp i seg en viss grad av fleksibilitet og ytterligere svekkelse er overhode ikke påkrevd.

Berge tok også opp endringene loven legger opp til i arbeidstid. Det åpnes for at man skal kunne jobbe flere søndager. Mange vil oppleve at dette som et press. Tidligere har man kunnet finne gode løsninger lokalt. Nå fratar man arbeidstakere denne muligheten, ved at lovverket er liberalt og mange arbeidsgivere vil forholde seg til det.

Berge påpekte også utvikling som innebærer endring i arbeidstakernes ansettelsesforhold. Bruken av ansettelsesbyråer gjør at mange nå ikke har en reell tilknytning til arbeidsgiver. Det svekker arbeidsgivers grunnleggende rettigheter. Eksempler på dette ser man med full tyngde innen luftfarten. Streiken i Norwegian ga oss et tydelig bilde på dette.