Meny
Bli medlem

- Milepæl i Senterpartetis historie

Sist endret: 27.09.2020
- Lederskifter er milepæler i et partis historie. Vi er sikre på at vi i dag fremmer et offensivt, spennende og fremoverlent forslag på Trygve Slagsvold Vedum som ny leder i Senterpartiet, sa Terje Riis-Johansen, da han som leder i partiets valgkomite la fram forslag til ny ledelse på landsmøtet i Sp på Lillestrøm.

- Senterpartiet er nå i en ekstraordinær situasjon. Jeg mener vi alle og nå har et ekstraordinært ansvar. For det er ingen tvil om at vi har en krevende tid bak oss i Senterpartiet. Vårt ekstraordinære ansvar ligger i å også legge det bak oss. Jeg mener det er mulig. Jeg mener det er sterkt ønskelig. Og jeg mener det vil bety noe for Norge etter neste valg – om vi lykkes med det, sa Riis-Johansen.

Et sterkt og samlet Senterparti inn i den kommende valgkampen vil etter valget gi ordførermakt.
Et sterkt og samlet Senterparti inn i den kommende valgkampen vil etter valget gi gjennomføringskraft. Alternativet er mer av det vi ser på regjeringsnivå i dag; makt og gjennomføringskraft til våre politiske motstandere. Jeg mener det er en dårlig løsning for Senterpartiet. Jeg mener det er en dårlig løsning for landet, sa Riis-Johansen.

- Vårt oppdrag er klart; våre velgere vil at vi skal være sterke i kampen for at hele landet skal utvikles, at de sosiale forskjellene skal utjevnes, for en grønn utvikling av landet vårt og at folkestyre skal utvikles og ikke utvannes. Så er det ikke så lenge til neste valg – og valgkamp.  I realiteten snakker vi om under et år. Innen den tid skal lister settes sammen. Ordførerkandidater utpekes. Politikk synliggjøres.  Men jeg mener samtidig det er tid nok, hvis vi gjør ting rett, sa Riis-Johansen til partiets landsmøte.

- Men det er heller ingen tvil om at dette landsmøtet vil ble et landsmøte med mye diskusjon. Det er uvanlig sterke meninger om hvem som skal være 1 nestleder i Senterpartiet fremover. Det betyr at mange vil måtte oppleve ikke å få sitt primære syn vedtatt her i dag, sa Riis-Johansen.

- Det er der vi alle vil blir utfordret til å sette partiet først. Det valget som landsmøtet gjør vil være det som et flertall i partiet nå ønsker. Det vil samtidig være et valg som er svært godt belyst og diskutert i forkant og hvor kandidatene er godt kjent, sa Riis-Johansen.

- Det betyr samtidig at de av oss som stemmer på andre kandidater enn de som blir valgt, har et stort ansvar for å se mulighetene i den beslutningen som tas og til å være med å bygge laget basert på den beslutningen partiets høyeste organ tar. Gjør vi det, vil 2015 kunne bli et godt Sp-år, sa leder i partiets valgkomite Riis-Johansen til Senterpartiets landsmøte i Lillestrøm