Meny

Militær tilstedeværelse i Nord-Norge

Sist endret: 16 03 2017

 

 

Militær tilstedeværelse i Nord-Norge

Det er med stor uro vi konstaterer at Arbeiderpartiet går sammen med regjeringspartiene H og Frp for å bygge ned forsvaret i Nord-Norge og legge samfunn brakk slik det nå vil bli med Andøya.  Videre ser vi at viljen til å ruste opp hæren og HV og disses tilstedeværelse i nord er fraværende eller svært lunken fra de samme partienes side.

Sentrumspartiene Venstre, Senterpartiet og Kristelig folkeparti vil fortsatt arbeide aktivt for at alle steiner må snus og at alle tall må komme på bordet i forbindelse med vedtak om nedlegging av Andøya flystasjon.  Det er viktig at Stortinget vet hva de sier ja til og hva de sier nei til.  Forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge er veldig viktig for å sikre stabilitet og bosetting i vår nordligste landsdel. 

Etter gårsdagens fatale enighet mellom de tre største partiene oppleves det som et vakuum der usikkerhet råder for veien videre og der man over tid nå vil kunne oppleve at den opparbeidde kompetansen som i dag er på flystasjonen på Andøya vil smuldre opp og bli borte.  Man kan ikke forvente at de som i dag innehar den nødvendig kompetanse vil sitte på gjerdet og vente på at arbeidstilbud skal komme til dem – de vil selvsagt aktivt søke seg bort fra en nedleggingstruet flybase.

Sentrumspartiene vil arbeide for vekst og utvikling i Nord-Norge.  En naturlig faktor i så måte er å ha med forsvaret som en grunnpilar.  Men dette vanskeliggjøres dersom forsvarets tilstedeværelse svekkes/ blir borte i nord. 

Dessverre er det ikke bare innen forsvaret vi ser at Statens tilstedeværelse uteblir eller nedbygges.  Det har man over tid sett på svært mange ulike områder.  Statens tilstedeværelse i nord bør være en like stor selvfølge som at Staten og statlige arbeidsplasser er tilstede i andre deler av vårt langstrakte land.  Sentrumspartiene vil være garantist for fortsatt statlig tilstedeværelse og for vekst og utvikling i Nord-Norge.

 

For ytterligere kommentarer:

Svein Eggesvik, leder i Nordland Sp tlf 93455726

Anja Johansen, leder i Nordland V, tlf 48275780

Per Pedersen, leder i Nordland KrF, tlf 99307504