Meny
Bli medlem

Miljøopposisjon krever klimalov

Sist endret: 27.09.2020
Vi må forplikte oss til å kutte klimagassutslipp, mener Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, KrF, Venstre og SV. Nå krever de klare miljøforpliktelser fra regjeringen ? for eksempel gjennom en klimalov.

 

- Vi må skjerpe den norske klimapolitikken på bakgrunn av den kunnskapen vi har fått både av hvordan Norge ligger i rute for å kutte klimagassutslipp og ny kunnskap fra FNs klimapanel om konsekvensene av klimaendringen, sier Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet.
 

FNs klimapanel har i sin siste rapport vist hvilke dramatiske konsekvenser klimaendringene vil få dersom verden ikke endrer kurs. Samtidig viste Miljødirektoratets rapport 7. mars at Norge ligger langt bak målene i Klimaforliket for 2020. Norsk klimapolitikk har hittil ikke fungert.

- Vi har brukt flere tiår på å lage flotte lister med klimatiltak som aldri blir gjennomført. Hvis vi fortsetter å diskutere ønskelistene våre, uten å legge juridiske virkemidler på bordet, risikerer vi fire nye år med klimapolitisk handlingslammelse, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

- Mangelen på måloppnåelse i norsk klimapolitikk viser behovet for en klimalov. Vi ligger langt etter skjema. Vi har ingen tid å miste, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

Klimaforliket slår fast at «hensiktsmessigheten av en klimalov» skal utredes. Miljøopposisjonen forventer at Klima- og miljødepartementet setter fart i dette arbeidet.

- En klimalov vil flytte diskusjonen fra om vi skal gjennomføre klimakutt til hvordan vi skal gjøre det ved å ta klimahandlingene ut av kortsiktige politiske prioriteringer og inn i lovverket, sier Ola Elvestuen, leder av Energi- og miljøkomiteen og storingsrepresentant for Venstre.

Både Storbritannia og Mexico har hatt egne klimalover i flere år, og Danmark vedtok sin klimalov tidligere i år. Klimalov debatteres også i flere andre land. Ifølge lekkasjene fra FNs siste rapport som kommer på søndag, så har vi femten år på oss til å gjøre store kutt i klimagassutslippene.

Onsdag inviterer de fem partiene til fagseminar om klimalov på Stortinget for å få innspill til hvordan en klimalov bør se ut.

- Vi må la alle beslutninger være styrt av målet om å kutte klimautslippene. En klimalov utformet på den riktige måten kan være et godt virkemiddel. Derfor er det viktig å få raskt tempo i utredningen av denne, sier SVs Heikki Eidsvoll Holmås.