Meny
Bli medlem

Mindre byråkrati, mer operativt politi!

Sist endret: 27.09.2020
«Politidirektoratets oppgaver kan overtas av andre,» sier Marit Arnstad, som mener målene ved opprettelsen av direktoratet ikke har blitt oppnådd. Det samme viser Difi-rapporten fra 2013.

Da Politidirektoratet ble opprettet i 2001, ble det sagt at det skulle ha 100-120 ansatte og at oppgavene ikke skulle gå på bekostning av politidistriktene og lensmannskontor. I dag, fjorten år senere, har direktoratet 314 faste eller midlertidige ansatte, uklare arbeidsoppgaver og trekker ressurser fra politidistriktene.

Marit Arnstad synes det er uheldig at Politidirektoratet har est ut på denne måten. Hun mener også at direktoratet har hatt for vanskelig med å forstå klare politiske prioriteringer. «Når midler Stortinget har bevilga til bemanning i stedet går inn i drift av direktoratet, da er de ikke så gode til å følge opp politiske vedtak. Politidirektoratet kan ha blitt en stat i staten,» sier hun.

Den siste tidens avsløringer om at politimester Torbjørn Aas i Vest-Finnmark ble forsøkt gitt munnkurv av Politidirektoratet i forbindelse med 22. juli-høringen er heller ikke med på å bygge opp om tilliten til direktoratet som en nødvendig institusjon. «Man må stille spørsmål ved en organisasjon som har prøvd å styre hvilken informasjon Storting og regjering skal få,» sier Arnstad.