Meny

Mindre matjord under asfalt!

Sist endret: 16.03.2017 #Vestfold
- For hver tapte dekar matjord mister vi mulighet for 1000 brød i året for all framtid. Regnestykket er enkelt. Vestfold er et kornfylke og på et dekar jord kan det dyrkes 1000 brød. Tap av matjord er ran fra våre barn og barnebarn. Våre barns framtid skal ikke ligge under asfalt! sier Kathrine Kleveland, SPs stortingskandiat i Vestfold.

- Derfor var det helt nødvendig at det legges større vekt på jordvernhensyn i denne transport-planen enn i forrige, fortsetter Kathrine Kleveland, som kaller vern av matjord for Senterpartiets hjertebarn.
 

Nedbyggingstakten av matjord er nær halvert i perioden med rødgrønn regjering, men når kun 3% av norske arealer er mulig å dyrke mat på,  men på vegne av Senterpartiet var jeg ikke fornøyd med det. Regjeringen vil bidra til å begrense inngrep i dyrket jord ytterligere ved å:


• Føre en restriktiv linje for omdisponering av jord til samferdselsprosjekt.
 • Ta hensyn til jordvern ved valg av vegstandard og trasé, og synliggjøre alternativer til inngrep i dyrket jord.

Nåværende lovverk åpner for å benytte kompensasjon som tiltak. Kompensasjon handler ikke om økonomisk kompensasjon, men om å kompensere fysisk for viktige verdier og funksjoner i jordbruksområder som går tapt.

Dette kan gjøres ved å opparbeide nye arealer som kan erstatte muligheten for dyrking av mat som de berørte arealene hadde.

Med mål om økt matproduksjon, og knappe ressurser, må vi verne matjorda,  -derfor er jordvern Senterpartiets hjertebarn!