Meny
Bli medlem

Mindre norsk mat med FrP og H

Sist endret: 27.09.2020 #Akershus
Stortingsrepresentant Ib Thomsen lovpriser i RB regjeringens landbrukspolitikk. FrP og H la fram et tilbud til jordbruket som bondeorganisasjonene ikke kunne akseptere. Det forstår Sp godt.

Regjeringen legger opp til et annerledes Norge. Et Norge med mindre norsk matproduksjon på norske ressurser, mindre åpne kulturlandskap, sentralisering og mer press på arealressursene. Jordbruksoppgjøret handler i bunn og grunn om hva slags mat norske familier skal spise. Det handler om titusener av norske arbeidsplasser. Og det handler om at Norge fortsatt skal være det Norge vi kjenner.

Regjeringen legger opp til mindre norsk matproduksjon. Når man vil flytte melkeproduksjonen til områder det i dag er kornproduksjon vil arealer i distriktene som ikke egner seg til kornproduksjon gå ut av produksjon. Resultatet blir økt import av kraftfor og lavere sjølforsyning. Landbruksminister Listhaug ønsker ikke å utnytte potensialet vi har for norsk matproduksjon. Det betinger å ta i bruk arealressursene over hele landet. Det er altfor få store bruk i Norge til at disse kan dekke opp for alle de små og mellomstore dersom de forsvinner. For å oppfylle Stortingets mål om økt norsk matproduksjon må derfor staten legge til rette for både små og store bruk tilpassa den norske topografien og klima.

Det å produsere mat er verdens viktigste jobb. Da må vi skape entusiasme og rammevilkår som gjør at unge ønsker å satse på bondeyrket. Da må Listhaug sikre et sterkt importvern og ikke skape usikkerhet for de som vil investere. Det er helt feil medisin å øke gapet mellom landbrukets inntektsmuligheter og andre gruppers slik regjeringen legger opp til. Å sammenlikne den prosentvise økningen med andre grupper slik FrP gjør er dessuten irrelevant, siden utgangspunktet for landbruksinntekten er såpass mye mindre enn for andre grupper.

Bonden er avhengig av å få betalt for maten som produseres. Forbrukerne ønsker trygg norsk mat med lite smittepress og antibiotika. FrP burde i stedet for å påstå at norsk mat er dyr fokusere på det faktum at norske husholdninger bruker stadig mindre på mat og er villig til å betale for kvalitet. I stedet for å kutte bevilgningene over statsbudsjettet med 250 millioner kroner burde Listhaug innse at subsidiene fra staten ikke er der for bondens skyld. Det er en pris samfunnet må betale for å få norskprodusert mat, levende bygder og åpne kulturlandskap.

Det er et stort engasjement om dagen. Tusenvis av bønder og folk som ønsker norsk mat sier ifra. Sp håper FrP og Listhaug i stedet for å ignorere og avvise lytter på næringa og folket. I så måte gleder det meg at FrP-politiker Reidun Masserud i RB 15. mai sier klart ifra at Listhaug ikke duger som statsråd for landets viktigste næring. Det er ikke noe folkekrav om mindre norsk mat og økt nedbygging av dyrka mark. Tvert om er folk glad i det Norge vi har.  

Morten Vollset
Fylkesleder Akershus Senterparti