Meny
Bli medlem

Mineraler - vår «nye oljenæring»?

Sist endret: 27.09.2020
I dag 13. mars presenterer regjeringen sin nye mineralstrategi.- Dette kan bli starten på en ny oljenæring. Vi har verdier for ufattelige 2500 milliarder i norske fjell, det tilsvarer to tredels oljefond. Dette kan gi masse distriktsarbeidsplasser, jubler Senterpartiets næringspolitiske talskvinne, Irene Lange Nordahl.

 

Regjeringen ønsker at Norge skal være et attraktivt land å drive mineralvirksomhet i. Dette er bakgrunnen for at de rødgrønne nå legger frem en strategi for mineralnæringen med en rekke tiltak som vil bedre rammebetingelsene og gjøre det mer attraktivt å drive mineralvirksomhet i Norge.

- Senterpartiet har lenge kjempet for å sikre forutsigbare rammer for mineralnæringen. Vi har sett at dette kan bli en mye større og viktigere næring i Norge i tiden fremover. Norge har en variert geologi med et stort potensial for mineralproduksjon. Lang kystlinje og nærhet til det europeiske markedet er viktige konkurransefortrinn. Dette gir muligheter for økt verdiskaping og arbeidsplasser i Norge, ikke minst i distriktene, sier Lange Nordahl svært entusiastisk.

- Dette er en strategi for fremtiden. Nå er det opp til næringen å gripe mulighetene og ta et medansvar for å realisere våre felles mål for mineralnæringen, sier Lange Nordahl.  

Mineralnæringen har aldri omsatt for mer enn i dag. I 2011 omsatte næringen for 12,4 milliarder, noe som er en vekst på 15 prosent fra 2010. Antall sysselsatte i mineralnæringen var 6000 i 2011, det er opp 10 prosent fra 2010, og er det høyeste tallet på 25 år.

- Dette er en næring som er i ferd med å ta av, og strategien regjeringen presenterer i dag er en strategi for fremtiden, sier Lange Nordahl, som kan fortelle om ren Klondyke-stemning i mineral-Norge.

Strategien er starten på et langsiktig arbeid med å legge til rette for en lønnsom og vekstkraftig mineralnæring. Norsk mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige, og aktivt søke fremtidsrettede løsninger.

Strategien inneholder tiltak innenfor en rekke strategiske innsatsområder: Kartlegging av mineralressursene, investeringer og kapitaltilgang, utdanning og kompetanse, forskning og utvikling, miljø, samfunnsansvar, et forutsigbart rammeverk, mineralressurser på havbunnen og mineralvirksomhet i områder med samiske interesser.

Den nye strategien slår fast at det er kommunene som har planansvar og beslutningsansvar i saker som gjelder mineraluttak. Regjeringen vil styrke Direktoratet for mineralforvaltning, og åpner nå for at kommuner som ønsker det kan få bistand fra direktoratet i arbeidet med saker på mineralområdet. Dersom kommunen ønsker det kan f.eks. direktoratet stå for gjennomføring av konsekvensutredningsprosessen – helt eller delvis. Men kommunen vil altså uansett være besluttende planmyndighet.

- Flere mineralprosjekter har måttet vente lenge på oppstart. Nå er strategien klar, og nå forventer vi fortgang i prosjekter som Kvalsund og Engebøfjellet, avslutter Lange Nordahl.