Meny
Bli medlem

Miniseminar om de ideelles plass i omsorgs- og velferdstjenestene

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiets stortingsgruppe arrangerer spennende åpent seminar om temaet onsdag 20. mai 12.30-15.00 (Stortinget Nedre Vollgate N ? 202). Frist for påmelding er 18. mai.

Arrangør: Senterpartiets stortingsgruppe.

Onsdag 20. mai  12.30-15.00 (Stortinget Nedre Vollgate N – 202)

«Det er i mellomrommet mellom det offentlige og sivilsamfunnet de nye fellesskapsløsningene kan utvikles. (…) Et av målene kan være å la 25 % av den samlede virksomhet i omsorgssektoren bli organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2025.»
NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg.
 
Vi er i dag langt unna målsettingen satt i NOU 2011:11. Samtidig er det uttalt politisk enighet om at de ideelle har en viktig plass i omsorgs- og velferdstjenestene. Hva er det som ikke fungerer og hva må gjøres for å bedre rammevilkårene for ideell virksomhet?
 
12. 30     Velkommen ved nestleder i Helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe
    Møteleder: Per Olaf Lundteigen
 
12.40     Birgitte Brekke, Generalsekretær Frivillighet Norge. Samarbeidet mellom de ideelle/frivillige og myndighetene sett fra
    Frivillighet Norge. Har vi nasjonale rammevilkår som fungerer?
13.00     Anne Gamme, Fagleder, Kommunenes sentralforbund (KS). Vil kommunene øke andelen ideelle i sitt tjenestetilbud
    og hva skal i så fall til for å nå målet?
13.15     Bjørn Erikstein, Oslo Universitetssykehus. Anbudssystemet styres av politiske rammebetingelser, lover og regler,
    samt helseforetakenes egne ønsker, hvordan kommer de ideelle ut sett fra et helseforetak?
 
Kl.13.30 – 13.40 Beinstrekk
 
Hvorfor er de ideelle viktige? Hvordan fungerer rammevilkårene i hverdagen, ute på institusjonene. Hvilke utfordringer møter de ideelle og frivillige i møte med det offentlige apparatet?
 
13.40     Øyvind Jørgensen, Daglig leder Ammerudhjemmet, Kirkens bymisjon.
13.50     Kristian Bredby, Institusjonssjef Oslo Sanitetsforening Brusetkollen
14.00     Asbjørn Sagstad, Seksjonssjef barnevern- og helse Kirkens Sosialtjeneste
14.10     Olaf Lande, Leder Sammen i nøden prosjektet, IOGT
 
14.20 – 14. 55     Spørsmål og innspill fra salen og innledere, Per Olaf Lundteigen styrer ordet
 
14.55     Avslutning ved Kjersti Toppe
 
Seminaret er åpent. Påmelding til: [email protected] Frist: 18.mai
NB! Inngang etter Stortingets sikkerhetsrutiner:
For påmeldte utenfra er det oppmøte på Løvebakken senest 12.15
 
VELKOMMEN!