Meny
Bli medlem

Minneord Aslaug Fadum

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Tidligere stortingsrepresentant Aslaug Fadum er død etter et langt og innholdsrikt liv på 91 år. Hun ble begravet i Sem kirke 25 november. Senterpartiet minnes henne med takknemlighet.

 

 

Minneord Aslaug Fadum

Tidligere stortingsrepresentant Aslaug Fadum er død etter et langt og innholdsrikt liv på 91 år. En svært samfunnsinteressert person er ikke lenger blant oss. Aslaug var et menneske med stor omtanke og et stort hjerte for dem omkring seg, samtidig som hun var klar og tydelig i sak.

Aslaug ble tidlig interessert og engasjert i samfunnet rundt seg; først i bygdekvinnelaget, senere i partipolitisk arbeid. Hun kom med kommunestyret i tidligere Sem kommune i 1967 som representant for Senterpartiet, og satt der til hun ble innvalgt på Stortinget i perioden 1973- 77. I perioden 1979-83 var hun medlem av fylkestinget i Vestfold.

Hun var leder av Senterpartiets Studieforbund og sentralstyremedlem av partiet 1979-83, og ble tildelt Senterpartiets Hedersmerke i 1984.

Aslaug hadde foruten offentlige verv via partiet gjennom årene en rekke tillitsverv i organisasjons- og kirkeliv, samt ulike administrative verv.

Aslaug gikk grundig inn i sakene; sto for en praktisk politikk, og nøt store respekt for dette.

Senterpartiet minnes Aslaug Fadum med stor takknemlighet for det arbeidet hun la ned for Senterpartiet.

 

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet

Kathrine Kleveland, fylkesleder i Vestfold Senterparti