Meny
Bli medlem

MOBIL OG BREDBÅND I HELE SKIEN!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Årsmøtet i Skien Senterparti mener det haster med å gi alle innbyggerne i kommunen et godt mobilnett og et raskt bredbånd. Mobil og bredbåndsnettet i kommunen har de siste årene blitt forbedret. Det er bra. Utbyggingen må imidlertid fortsette slik at alle kommunens innbyggerne får et godt tilbud. Tilgang på mobilnett og bredbånd blir stadig viktigere som følge av at flere samfunnsoppgaver løses via nett og telefon. En slik tilgang handler og om sikkerhet for kommunens innbyggere ved sykdom og ulykker. Årsmøtet vil spesielt peke på Mælum, Kilebygda og Solum som områder hvor tilbudet må bli bedre.