Meny
Bli medlem

Momsfritak setter norske arbeidsplasser på spill

Sist endret: 27.09.2020
I statsbudsjettet foreslår Høyre og Frp å øke grensen for momsfri netthandel fra dagens grense på 200 kroner til 500 kroner. Dette kan høres forlokkende ut, men konsekvensene for norske arbeidsplasser kan bli store og fellesskapet vil gå glipp av store inntekter som kunne ha vært brukt til å bygge veier, drifte sykehjemsplasser eller som lønn til lærere og sykepleiere, sier Trygve Slagsvold Vedum.

For med regjeringens nye forslag vil det i bli slik at om du velger å kjøpe en vare til 500 kroner i en utenlandsk nettbutikk i stedet for i en norsk vil staten sponse momsen på 125 kroner. Hadde du handlet den samme varen i en norsk nettbutikk ville du ha måttet betale momsen fordi det ikke er noe momsfritak på netthandel i Norge. Dette er i praksis å subsidiere kjøp av utenlandske varer og arbeidsplasser. Jeg mener det er helt ufattelig at en norsk regjering prioriterer utenlandske arbeidsplasser over norske, men det er dessverre ikke første gang det skjer. Mange husker nok opphetede debatter om den såkalte «ostetollen» da jeg som landbruksminister foreslo å heve tollen for utenlandske oster for å beskytte produksjonen av den norske osten vi spiser mest av, vanlig gulost. Da var Høyre og Frp høyt på banen og forlangte at jeg skulle reversere tiltaket for å gjøre EU til lags. Jeg mener fortsatt at det var rett å beskytte norske arbeidsplasser i landbruket og i næringsmiddelindustrien, fordi jeg mener at det er norske politikeres oppgave å ta vare på norske arbeidsplasser. Det samme mener jeg i saken om fritak på moms om netthandel.   

Stadig flere handler stadig mer på nett. I år vil netthandelen vokse med 15 prosent. Det er fire ganger så mye som handel i butikk. Arbeidsorganisasjonen Virke anslår at Norge kan miste ti tusen arbeidsplasser og to milliarder i inntekter på grunn av hevingen av momsgrensen. Dette er tall som burde ha fått regjeringen til å tenke seg om to ganger. I stedet sier finansminister Siv Jensen at tiltaket er godt fordi Frp gikk til valg på å gjennomføre det.

Senterpartiet mener det er enhver norsk regjerings ansvar å ta vare på norske arbeidsplasser. Varehandelen er Norges største private sysselsetter med 338 000 ansatte. Den sysselsetter 29 prosent av alle under 24 år. Dermed er varehandelen inngangsporten for svært mange til arbeidslivet. Når regjeringen foreslår at du ved å kjøpe utenlandske varer over nett skal få slippe å betale moms hvis varen koster under 500 kroner, mens du fortsatt må betale moms hvis du kjøper en tilsvarende vare i butikk eller på nett i Norge vil det ramme arbeidsplassene til mange i denne viktige næringen. NHO-leder Kristin Skogen Lund sier om forslaget at «det er det samme som å bruke skattebetalernes penger til å betale for å ikke kjøpe norsk». I EU belastes det moms fra første krone på nettkjøp. Momsen betales til det EU-landet varen sendes fra. Når Norge innfører andre regler vil det gjøre oss mindre konkurransedyktige.

Jeg håper Høyre og Frp snur i denne saken når de ser hvor store konsekvenser det vil ha for norsk varehandel. For det har vært tradisjon i Norge for at norske regjeringer står opp for norske arbeidsplasser. Det bør også H/Frp-regjeringen gjøre.