Meny

Mot en avklaring i kommunereformen?

Før jul gikk et enstemmig kommunestyre inn for å kutte ut utredning av en deling av kommunen og sammenslåing mot Romerike. I Rælingen har det ikke vært noe stemning for kommunesammenslåing. Senterpartiet foreslo det samme i begynnelsen av oktober, men da ble forslaget blankt avvist av Høyre. Et par måneder etterpå var det plutselig helt greit. Og godt er det! Selvfølgelig støtter Senterpartiet å kutte ut utredning av alternativer som ikke vil være aktuelle. Å bruke ressurser på å utrede alternativer som er uaktuelle er sløsing med midler, som heller burde gått til å gi velferd til Enebakks innbyggere.

De store vinnerne i dette nasjonale reformarbeidet er konsulentbransjen som lever gode dager. De får pumpet inn millioner av offentlige kroner på rapporter som ikke alltid holder faglige krav. Det viktigste ser ut til å ha noe å vise til. At en har gjort noe. Hvis en ønsker å slå seg sammen trengs det nesten ingen begrunnelse. Finner man derimot ut at en ikke ønsker å slå seg sammen stiller Regjering, og dens undersåtter, strenge krav til dokumentasjon. Vanligvis pleier det å være motsatt.

Det var interessant å høre hvordan en forsker plukket fra hverandre rapporten som var laget for Follorådet på det felles formannskapsmøtet vi hadde for Follo før jul. Fra fylkesmann Svarstad Haugland var et argumentene for storkommune i Follo at vi ville få færre som pendlet ut av egen kommune etter en kommunesammenslåing….. At folk ikke fikk en meter kortere vei til jobben spilte vist mindre rolle. Jeg blir ikke imponert over en argumentasjon som ligger på dette nivået, men det høres sikkert umiddelbart flott ut for noen.

En av mange problemer som ifølge Høyre skal løse seg ved kommunesammenslåing er et styrket lokaldemokrati. I Danmark førte kommunereformen til lavere valgdeltagelse, og drastisk kutt i hvor mange innbyggere som var folkevalgte. Det er vel ikke noe som tyder på at valgdeltagelsen ville øke hvis avgjørelsene over hva som skal skje i Enebakk ble flyttet ut av bygda. Ei heller vil det vel bli flere fra Enebakk som blir aktivt med i partiaktiviteter fordi de må kjøre fram og tilbake fra Enebakk til Ski, Kolbotn eller Ås på kveldene.

Nesten uansett hvilken utfordring en møter i kommune-Norge så later kommunesammenslåing å være løsningen på problemene for Regjeringen. Hva sammenslåingene vil komme til å koste, og om sammenslåingskostnadene noen gang vil bli tjent inn igjen, virker det ikke som en er så interessert i å få vite. Etter reformen i lille Danmark, hvor en kuttet fra 270 til under 100 kommuner, er ekspertene i tvil om en noen gang kommer til å kunne få det dekket det inn igjen. De interkommunale selskapene ble en heller ikke kvitt. De ble det flere av!

En ting som kan bli styrket med en storkommune er små fagmiljø. Et slikt er kommuneplanlegging. Men er det noen som oppriktig tror at ressurser vil bli flyttet fra Ås, Ski og Oppegård til Enebakk når nå disse skal utvikle større byer med høyhus langs Follobanen der det i dag er eneboliger med eplehager? Å prioritere Enebakk på bekostning av de andre kommunene er ikke noe som skaffer velgere i de folketette områdene langs Follobanen. Her vil det være kjempestore oppgaver kø i mange tiår. Likeledes behov for midler til utbygging av offentlig infrastruktur. Er det noen som tror at Enebakk vil komme bedre ut i en slik prosess som enn del av en storkommune, enn ved å fortsette som en selvstendig kommune?

Når er nok, nok? Når innbyggerundersøkelser i Ski og Oppegård viser at det nesten ikke er noen innbyggere som ønsker å slå seg sammen med Enebakk burde det ringe noen varselklokker. Vi mener at grunnlaget for en god sammenslåing ikke er til stede. Innbyggerne i våre nabokommuner vil ikke prioritere Enebakk på bekostning av seg selv. Senterpartiet har ingen tro på at et tvangsekteskap er noen god løsning for Enebakks befolkning. Ved å bestå som egen kommune vil vi i større grad kunne bestemme hvordan utvikling vi selv vil ha i Enebakk.

Hans Kristian Solberg, leder Enebakk Senterparti