Meny

Mot stupet?

Sist endret: 16 03 2017

Leserinnlegg

 

 

 

NORD-NORGE I UTFORBAKKE.

 

Neste uke er det fylkesting i Svolvær. Da skal fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen (H) orientere fylkestinget om statlige rammebetingelser for Nordland slik de er skissert i kommuneproposisjonen.

Den blå-blå regjeringa har allerede redusert overføringene til regional utvikling. Dette vil merkes i næringslivet.

Videre vil økninger i den differensierte arbeidsgiveravgifta slå uheldig ut i vårt fylke. Spesielt vil denne ramme transportnæringa. Fylkeskommunen har ansvar for buss, ferger og hurtigbåter. Her kan prisen bli økt med betydelige beløp.

Videre vil fordelingsnøkkelen for inntektssystemet for fylkeskommunene bli endret med store negative konsekvenser for distriktsfylkene, kanskje ca 225 millioner kr. pr år.

Samla sett kan Nordland fylkeskommune få opp mot 400 millioner mindre pr år til å drive fylkeskommunen for.

Det vil føre til dårligere samferdselstilbud både på land og til øyer. Det blir mindre til å bygge og vedlikeholde veier. Det vil ramme den videregående skole som allerede er betydelig redusert.

I denne sammenheng er fylkesrådene for Høyre bare «pianister». Ansvaret er Høyre og Frp i regjering som har som mål å redusere tilbudet i distriktene og støtte opp om sentralisering.

Krf og Venstre kan ha makt til å hindre denne negative utviklinga for vårt fylke. Vil de gjøre det? Sannsynligvis ikke.

Den Rød – Grønne regjeringa styrte Norge i 8 år med svært gode resultater. På 4  år er det mulig å ødelegge mye.

Da har jeg ikke tatt med landbruksoppgjøret og forslag som kan forventes om sammenslåing av kommuner.

Er det mer i vente? Det vil statsbudsjettet til høsten vise. Jeg frykter.

 

 

Jon Tørset. Gruppeleder for Sp i fylkestinget.