Meny
Bli medlem

Mye står på spill i Stortingsvalget

Sist endret: 27.09.2020 #Rogaland
Leserinnlegg av Alf Henning Heggheim Gruppeleder Strand SP Alle stortingsvalg er viktige og avgjørende for hvilken retning samfunnet utvikles. Årets valg skiller seg imidlertid fra tidligere stortingsvalg på to viktige områder. Meningsmålingene viser at vi i lang tid har hatt et flertall bestående av H og FrP. Med andre ord et regjeringsalternativ med tyngdepunkt til høyre for Høyre. Det er nytt og vil gi store endringer i samfunnsutviklingen. Det andre er at vi har et Europa rundt oss med store økonomiske og sosiale utfordringer ? noe som står i sterk kontrast til dagens Norge.

Dette stortingsvalget dreier seg derfor mer om hvordan Norge skal styres i et urolig landskap, og der alternativet til dagens regjering ser ut for å bli en politisk retning som enda har vært uprøvd i Norge. Valget er selvsagt viktig for SP, men ikke minst er det viktig for de verdiene og den samfunnsutviklingen vi har kjempet for og fått gjennomslag for - ja, det Norge vi kjenner og er så glade i.

Vi prioriterer norsk kortreist mat som produseres i hele landet, mens H og FrP vil fjerne landbruks forhandlingene, redusere bondens inntekt gjennom fjerning av norsk tollvern samt store reduksjoner i overføringene. På sikt vil dette få dramatiske konsekvenser for norsk landbruk, distrikts Norge og reiselivet. Mye er fremdeles ugjort i landbrukspolitikken. Vi har klart å stoppe økningen i inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper. Jobben med å minske gapet er startet. Vi har også klart å redusere omdisponeringen av matjord; i 2012 ble 6270 dekar omdisponert, det har ikke vært omdisponert mindre siden 1976. (11.000 dekar i 2004).

SP er opptatt av at unge og gamle skal få de samme mulighetene til skole og omsorg uansett hvor de bor i landet. Høyre vil flytte over 2 mrd kroner fra 90 % av kommunene til de 10 % av kommunene som har høyest næringsinntekter, gjennom endring av selskapsskatten. Med andre ord er det de store bykommunene som blir prioritert. Høyres alternative kommuneopplegg for 2013 ville innebære 10 mill mindre til Strand kommune. Det viser at valget vi tar 9. september faktisk også har innvirkning på oss i Strand – mulighetene vi har til å kunne gi et godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere.

I SP ser vi hele landet. Hvert sted er unikt. For oss handler det om å skape gode liv i hele Norge. Gi reel frihet til å bo der du trives. Vi bruker naturen som gir oss mat, råvarer, og gode opplevelser. Vi bruker menneskene, gamle som unge har verdifull erfaring og kunnskap. Vi bruker veg og bane for å knytte landet enda tettere sammen. Vi tar vare på mulighetene for framtida, for også å kunne gi barnebarna våre muligheten å leve i det Norge vi elsker. Det er det vi vil, og arbeider for hver dag i kommunene, fylkene og på Stortinget.

I 2005 ble det brukt 10 mrd statlige kroner til samferdsel. Nå skal det brukes 31mrd årlig  fram til 2023. Det er satt i gang arbeid for å øke utbyggingstempoet på vei og bane ved å redusere planleggingstiden samt etablere en mer forutsigbar finansiering og bygge mer sammenhengende veg og bane. Rassikringsmidlene er økt betraktelig. SP vil øke disse ytterligere. Mer enn noen gang er det behov for et sterkt SP!