Meny
Bli medlem

Myhrvold på topp i Østfold

Sist endret: 27.09.2020
Trøgstad-ordfører Ole André Myhrvold (38) topper Senterpartiets liste i Østfold. ? Vår fremste oppgave er å avsløre keiserens nye klær. Dagens regjering er mer opptatt av ordet reform, enn av innholdet i tjenestene og hva resultatet skal bli. Ofte ser vi at det blir en mer tungvint hverdag både for innbyggere, brukere og ansatte, sier Trøgstad-ordføreren som nå vil inn på Stortinget. Han mener en reformpause er på sin plass og satser på regjeringsmakt for Sp etter valget i 2017.

Myhrvold satser på å gjøre kampen mot unødvendig byråkrati til en fanesak. Han mener byråkratiet har fått for stor plass på bekostning av folkevalgte.

– Vi har fått et samfunn som har gått for langt i rettighetsfesting. Vi må i større grad bygge et samfunn der felleskapet tar ansvar for de som faller igjennom, men hvor vi i større grad må overlate til det store flertall og ta mer ansvar for seg selv. I stedet for innviklet regelverk, må klageordninger i større grad avgjøres av folkevalgte organ. Satt på spissen bør alle skjønnsmessige avgjørelser bør avgjøres av folkevalgte, og ikke byråkratiet.  Det betyr færre byråkrater, men en enklere hverdag for folk, sier Myhrvold.


Den nybakte stortingskandidaten slår også et slag for Østfold:

– Det er grunn til å spørre seg hvor krisepakka for Østfold blir av, sier Myhrvold, og henviser til andre regioner som de siste årene har fått tiltakspakker av regjeringen for å stimulere vekst og sysselsetting.

– Østfold trenger flere tusen nye arbeidsplasser, nå er det på tide at nasjonale myndigheter også ser hit. Myhrvold og Østfold Sp krever at regjeringen kommer med en omfattende tiltaksbakke for fylket som bidrar til økt sysselsetting, flere kompetansearbeidsplasser og et løft på levekårsstatistikken.

Ole André Myhrvold har vært ordfører i Trøgstad siden 2011 og ble gjenvalgt i 2015 med stor framgang for Senterpartiet. Han ble første gang valgt til kommunestyret i 2007, og før det hadde han en lang rekke verv i Senterbevegelsen, blant annet som politisk nestleder i Senterungdommen.

Myhrvold har i dag permisjon fra jobb i Coop Norges informasjonsavdeling. Han har også erfaring som klubbtillitsvalgt i Handel og Kontor og har vært ansattes representant i Coop Norges styre.
 
For ytterligere kommentarer, kan Ole Andrè kontakes på telefon 932 43 566