Meny
Bli medlem

Nå har Sanner tatt fram pisken

Sist endret: 27.09.2020
- Nå har Sanner tatt fram pisken. Alt snakket om å legge opp til kommunale prosesser som grunnlag for kommunereformen, blir avkledd gjennom konklusjonene i meldingen han nå legger fram. Vil du ikke, så skal du, er Sanners beskjed til norske kommuner, sier Heidi Greni (Sp).

Regjeringen vil ikke la enkeltkommuner stoppe kommunesammenslåinger, heter det i meldingsdelen om Kommunereformen, som ble lagt fram som del av kommuneproposisjonen i dag. Av meldingen framgår det også at kommuner som ikke har gjennomført kommunesammenslåingsprosesser og fattet vedtak om dette i løpet av 2016, vil få sin framtid vurdert i en proposisjon om framtidens kommunestruktur, som legges fram av regjeringen våren 2017.

 

-Nå har Sanner tatt fram pisken.  Alt snakket om å legge opp til kommunale prosesser som grunnlag for kommunereformen, blir avkledd gjennom konklusjonene i meldingen han nå legger fram.  Vil du ikke, så skal du, er Sanners beskjed til norske kommuner.  Sanner vet at Stortinget, med Høyres stemmer, har lagt til grunn at vedtak om kommunesammenslåing bare får Stortingets støtte når det skjer frivillig.  Jeg og Senterpartiet skal gjøre alt vi kan for å avvise regjeringens tvangsinvitt. Vi står fast på frivillighetsprinsippet, sier Heidi Greni, som er Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson.

 

Regjeringen viser til Inndelingslova sier at innbyggerne bør høres før kommunestyrene gjør vedtak om eventuell sammenslåing og viser til at dette vanligvis er gjort gjennom folkeavstemminger.  Det mener regjeringen med fordel kan erstattes med spørreundersøkelser og sier den vil utarbeide forslag til spørreskjemaer som kan brukes for dette formålet.

  

-Jeg er virkelig forundret over at regjeringen vil kutte ut folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Regjeringen er tydeligvis redd for at folk ikke skal være enige med dem.

 

Samtlige kommuner blir nå satt under statlig administrasjon siden alle kommunale låneopptak og langsiktige leieavtaler må godkjennes av fylkesmannen for å være gyldige.

 

- Vi i Senterpartiet vil derimot lytte til hva folk selv vil, vi vil ha en åpen debatt. Stortinget må ta pisken fra Sanner, sier Heidi Greni.