Meny
Bli medlem

Nå skal kommunene tvinges til sammenslåing!

Sist endret: 27.09.2020
Min anbefaling til lokalpolitikere som trues er å stå fast på hva de mener er til beste for innbyggerne i egen kommune. Sanner og Njåstad kan verken diktere lokaldemokratiske beslutninger eller stortingsflertallets vedtak, skriver Heidi Greni.
 
 
 
- av Stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson
 
Høyre og Fremskrittspartiet vil presse fram kommunesammenslåinger mot kommunenes og innbyggernes vilje.  Statsråd Jan Tore Sanner gir klar beskjed til kommunepolitikerne i Sande i Vestfold, hvor det ble nei til kommunesammenslåing i folkeavstemmingen som ble avholdt i fjor. Nå har statsråden bedt kommunen om å sette folkeviljen til side og starte prosessen på nytt. Fremskrittspartiets leder av Stortinget kommunalkomite, Helge André Njåstad, gir samme beskjed til Sogndal kommune i Sogn og Fjordane. Han sier motvillige kommuner kan bli tvunget  til sammenslåing av Stortinget. Dette er tydelig tale, men i  konflikt med hva de har sagt tidligere.
 
Alt prat om lokalt styrte prosesser, styrket lokaldemokrati og frivillighetslinje,  endres nå i innspurten av kommunereformen. Både Høyre og FrP var en del av flertallet som avviste statlig tvang da  spørsmålet om kommunesammenslutning sist ble behandlet av Stortinget i 1995. Vedtaket er ikke opphevet, men det er tydeligvis planer om å gå tilbake på det  fra regjeringspartiene.
 
Senterpartiet har lenge advart mot at regjeringen planlegger å overstyre kommunale vedtak og lokale folkeavstemminger om den ikke får det som den vil.  Rett for nyttår la regjeringen fram høringsnotat med forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Forslaget skjemmes av at målet om kommunesammenslåing gis større betydning enn målet om å gi innbyggere i hele landet tilgang til et likeverdig tjenestetilbud. Nå reiser kommunalministeren og kommunalkomiteens leder land og strand rundt og truer kommunene som har gjort sine utredninger om kommunesammenslåing, men konkludert med at tapene er større enn gevinsten ved å gå sammen i nye storkommuner. 
 
Sanner og Njåstad mener bare utredninger som konkluderer med at kommunesammenslåing er til det beste for kommunen, er gode nok utredninger. Kommuner som baserer seg på fakta og innbyggernes egne vurderinger blir overprøvd av regjeringens ideologi om at stort er best uansett.
 
Høre og Fremskrittspartiet mangler heldigvis flertall på Stortinget. Senterpartiet har fått støtte fra både Arbeiderpartiet og SV i å avvise tvang og å bruke inntektssystemet som pressmiddel i kommunereformen. Jeg ser at også stadig flere i KrF og Venstre distanserer seg fra regjeringens opplegg. Min anbefaling til lokalpolitikere som trues er derfor å stå fast på hva de mener er til beste for innbyggerne i egen kommune. Sanner og Njåstad kan verken diktere lokaldemokratiske beslutninger eller stortingsflertallets vedtak.